Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

Jag har ett hus som är färdigt betalt . Om jag säljer det för 2,4 miljoner kan jag köpa nytt hus för dom pengarna el del av dom pengarna utan att behöva betala skatt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kapitalvinst/kapitalförlust vid försäljning av hus

Till inkomstslaget kapital räknas bl.a. inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsavgiften (vad det kostade att köpa fastigheten) adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Detta ger dig antingen din förlust eller vinst till följd av försäljningen. Med förbättringsutgifter avses grundförbättringar i form av ny-, till och ombyggnad. Även förbättrade reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter (45 kap. 11–15 §§ IL). Förbättringsutgifterna måste dock ha varit 5000 kr för beskattningsåret (45 kap. 11 § IL). Beskattningstidpunkten blir det beskattningsår då tillgången såldes, dvs. tidpunkten för upprättande av köpekontraktet (44 kap. 26 § IL). Skatten blir 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § IL). Vid en kapitalförlust kan avdrag göras med 50 % av förlusten (45 kap. 33 § IL).

Uppskovsbelopp

Om du säljer din nuvarande bostad och köper en ny kan du få uppskov med vinstskatten. Du behöver inte beskatta vinsten på en privatbostadsfastighet vid försäljningen (utan gör det vid ett senare tillfälle). Den del av vinsten som inte beskattas kallas därför uppskovsbelopp. Avdrag för uppskovsbelopp får göras om du tar upp kapitalvinst på grund av försäljning som omfattaren ursprungsbostaden och har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt dig eller tänka bosätta dig i ersättningsbostaden (47 kap. 1 § IL och 47 kap. 2 § IL). Du skjuter därmed upp att betala hela eller delar av vinsten. Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kr (47 kap. § 6 IL). Om den beskattningsskyldige fått avdrag för uppskovsbelopp ska det återföras till beskattning nästkommande år (47 kap. 9 § IL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”