Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

2021-03-21 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag har ett hus som är färdigt betalt . Om jag säljer det för 2,4 miljoner kan jag köpa nytt hus för dom pengarna el del av dom pengarna utan att behöva betala skatt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kapitalvinst/kapitalförlust vid försäljning av hus

Till inkomstslaget kapital räknas bl.a. inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsavgiften (vad det kostade att köpa fastigheten) adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Detta ger dig antingen din förlust eller vinst till följd av försäljningen. Med förbättringsutgifter avses grundförbättringar i form av ny-, till och ombyggnad. Även förbättrade reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter (45 kap. 11–15 §§ IL). Förbättringsutgifterna måste dock ha varit 5000 kr för beskattningsåret (45 kap. 11 § IL). Beskattningstidpunkten blir det beskattningsår då tillgången såldes, dvs. tidpunkten för upprättande av köpekontraktet (44 kap. 26 § IL). Skatten blir 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § IL). Vid en kapitalförlust kan avdrag göras med 50 % av förlusten (45 kap. 33 § IL).

Uppskovsbelopp

Om du säljer din nuvarande bostad och köper en ny kan du få uppskov med vinstskatten. Du behöver inte beskatta vinsten på en privatbostadsfastighet vid försäljningen (utan gör det vid ett senare tillfälle). Den del av vinsten som inte beskattas kallas därför uppskovsbelopp. Avdrag för uppskovsbelopp får göras om du tar upp kapitalvinst på grund av försäljning som omfattaren ursprungsbostaden och har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt dig eller tänka bosätta dig i ersättningsbostaden (47 kap. 1 § IL och 47 kap. 2 § IL). Du skjuter därmed upp att betala hela eller delar av vinsten. Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kr (47 kap. § 6 IL). Om den beskattningsskyldige fått avdrag för uppskovsbelopp ska det återföras till beskattning nästkommande år (47 kap. 9 § IL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?