Kan jag juridiskt tvinga min familjemedlem att sälja en personlig tillgång?

FRÅGA
Kan jag tvinga juridisk min mor sälja huset ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, du kan som regel inte tvinga din mamma att sälja sitt hus

En grundregel är att varje person svarar för sina egna tillgångar och skulder.

Det finns ingen generell regel som ger en familjemedlem rätt att tvinga en annan familjemedlem att sälja sina personliga tillgångar, exempelvis ett hus.

Situationen kan vara en annan om du äger en del av huset, men det framgår inte av din frågeställning, varför jag inte utreder möjligheten vidare.

Avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti
2020-03-27 Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?
2020-03-18 Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?
2020-03-09 Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

Alla besvarade frågor (78405)