Kan jag jobba som polis om jag är tidigare straffad?

2019-04-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är blev för 4 år sedan därtill dagsböter för ringa brott, våld mot tjänsteman. Och undrar om jag nu har någon möjlighet att arbeta som polis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen bestämmelse som hindrar en straffad person att utbilda sig till och arbeta som polis. Däremot kan ett brott spela in i bedömningen om huruvida du är lämplig som polis.

Hur länge finns ditt brott i belastningsregistret?

Ett belastningsregister visar vilka brott en person begått och vilken påföljd som utdömdes. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Att en uppgift tas bort heter i lagen att uppgiften gallras. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Du nämner att du fick dagsböter som påföljd, det innebär att uppgiften syns i belastningsregistret fem år efter domen eller beslutet (17 § lagen om belastningsregister).

Polisutbildningen

För att bli antagen till polisutbildningen måste du bland annat genomgå en säkerhetsprövning för att se om du är lämplig för ett arbete inom polisyrket. En sådan bedömning görs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen syftar till att få kännedom om och bedöma dig, ur ett säkerhetsperspektiv. En del i bedömningen är att din pålitlighet och lojalitet ska säkerställas utifrån polisens uppdrag (11 § säkerhetsskyddslagen).

En del av prövningen är att gå igenom belastningsregistret. Det är dock resultatet av den sammantagna säkerhetsprövningen som resulterar i en bedömning som avgör om du antas eller inte. Att en person är straffad eller ostraffad kan därför påverka säkerhetsprövningens resultat men behöver inte vara avgörande för den.

Sammanfattningsvis ser jag inget hinder mot att du ansöker till polisutbildningen, men det finns dock en risk att ditt brott belastar dig i säkerhetsprövningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll