FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB28/03/2022

Kan jag hindra någon från att skicka brev till mig som jag upplever som störande?

Hej,

Jag har mottagit personligt adresserat brev från Jehovas, där man bland annat citerat antal bibeltexter för att därefter skriva "Kanske har du också tänkt så någon gång?" Betryggande ord inte sant?" Jag upplever och känner visst motstånd att dessa brev skickas till mig personligen, och ställer mig frågande till om det finns grund i lagstiftning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns något i lagstiftningen som gör att det går att hindra Jehovas vittnen att skicka dessa personliga brev till dig. För att besvara din fråga kommer Regeringsformen (RF) och Brottsbalken (BrB) att användas.

Kan jag hindra någon från att skicka brev till mig?

Enligt vår grundlag har vi både yttrandefrihet och tryckfrihet vilket betyder att vi har rätt att förmedla vad vi vill, med vissa specifika undantag (2 kap 1 § RF). Dessa rättigheter får endast begränsas när det kan anses vara för att tillgodose särskilt demokratiska ändamål. Begränsningen ska vara nödvändig för att uppnå det ändamålet och ska inte sträcka sig så långt att det blir ett hot mot den fria opinionen i samhället (2 kap 20-21 § RF). Att fritt skicka brev och meddelanden till personer som inte har skyddad adress, dvs adressen är sekretessbelagd på Skatteverket, är alltså tillåtet enligt vår grundlag.

Men brev som upplevs som en störande kontakt, tex att de kommer ofta, vid specifika tider, till både ditt jobb och hem osv, och skickas i syftet att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan bli föremål för brottsrubriceringen ofredande. (4 kap 7 § BrB). Ett kännbart sätt är oftast i syfte att skrämma offret. I ditt fall verkar det dock inte vara specifikt riktat till dig även om brevet är adresserat till dig. Även om du personligen upplever detta som störande innebär inte brevet som du har fått en störande kontakt enligt lag.

Sammanfattningsvis

Även om du upplever brevet som jobbigt finns det inget i lagen som hindrar dem från att skicka detta till dig så länge din adress finns offentligt. Om det börjar bli obehagligt störande och det märks att deras ord riktar sig mot dig personlig, för att skrämma och terrorisera, kan jag rekommendera att du anmäler det till polisen. För att slippa fler oanmälda brev kan jag tipsa om att man kan be söktjänster, såsom Eniro och Hitta, att ta bort sin adress, nummer och andra personliga uppgifter från deras hemsidor.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Olivia LövgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?