Kan jag häva ett tjänsteavtal då det jag och motpart muntligen kommit överens om inte finns med?

2021-01-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag köpte en tjänst där säljaren och jag muntligt kom överens om vad tjänsten skulle innebära i detalj. Jag skrev under avtalet. Nu har säljaren inte fullföljt vad vi muntligt kom överens om och i avtalet står det inget om det han muntligt sagt i detalj. Hur gör jag för att häva detta? Då han i min mening inte gjort sin del av vårt avtal. Avtalet löper ut 2022
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1 kap. 1 § AvtL stadgar den allmänna principen pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal, såvida det inte finns något specificerat formkrav vilket jag utgår från att det inte finns i ditt fall.

Om säljaren inte fullföljt vad ni muntligen kommit överens om begår han ett avtalsbrott. Eftersom det föreligger ett avtalsbrott kan du hävda att avtalet ska förklaras ogiltigt. Det kan du dock endast göra under förutsättning att du kan bevisa att det föreligger ett muntligt avtal mellan parterna. Kan du inte föra i bevis att något muntligt avtal föreligger kan du inte häva avtalet. Eftersom du har skrivit under avtalet, där ingenting om den muntliga överenskommelsen framhävs, blir det givetvis svårare att föra saken i bevis.

Du kan försöka att åberopa 32 § AvtL som, om din motpart bort inse det, gör din underskrift av det avtal där den muntliga överenskommelsen inte omnämns, ogiltig. Det förutsätter dock att du skrev under avtalet under förutsättningen om att även det muntliga hade tagits in.

Med vänlig hälsning.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?