Kan jag göra mig skyldig till något brott om jag sprutar champagne på någon?

FRÅGA
Hej! Om jag sprutar champagne på någon på krogen/ uteservering eller liknande, vilket brott gör jag mig skyldig till?Mvh
SVAR

Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika. Jag bedömer det som att det främst kan röra sig om två brott, och jag ska gå igenom båda nedan.

Att hälla vätska över någon annan kan vara ofredande

Att spruta champagne på någon som inte har samtyckt till det kan resultera i att du blir ansvarig för ofredande, eftersom du genom ett hänsynslöst beteende ofredar en annan person. För att det ska röra sig om ett brott så måste den utsatte personens frid kränkts på ett kännbart sätt vid gärningstillfället (alltså då champagnen sprutades). För att detta krav ska vara uppnått så krävs det dock endast att gärningen typiskt sett innebär en skada för att den andre personens frid ska bli kränkt. Att spruta champagne på någon kan alltså tänkas falla under denna bestämmelse, men det är då viktigt att komma ihåg att även andra faktorer även kan komma att spela roll i bedömningen. Exempel på andra omständigheter som kan komma att spela roll är bland annat tidpunkten då gärningen genomfördes, eller om det fanns ett samtycke etc (BrB 4 kap 7 §).

Det kan möjligtvis röra sig om en skadegörelse, om kläder eller liknande kom till skada

Det kan dessutom kanske vara på tal om någon form av skadegörelse, om gärningen resulterade i att egendom kom till skada. Det kan då t.ex. handla om kläder som förstördes genom att det kom champagne på dem (BrB 12 kap 1 §).

Du måste ha uppsåt till gärningarna

Viktigt att komma ihåg är dock att du som gärningsperson måste ha haft uppsåt till dessa handlingar. Kort förklarat så måste du alltså ha varit medveten om vilka följder handlingarna skulle kunna få.

Sammanfattning

Jag bedömer det som att du först och främst möjligtvis kan göra dig skyldig till ofredande, om du sprutar champagne på någon som inte har samtyckt till det. Det kan kanske även vara på tal om skadegörelse, om t.ex. kläder eller annat förstördes som en konsekvens att gärningen. För att kunna dömas så krävs det dock att du hade samtycke till gärningarna.

Du är varmt välkommen till att återkomma om du skulle ha några ytterligare frågor eller funderingar. Tills vidare så hoppas jag att du har fått svar på din fråga, och önskar ett lycka till!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (790)
2019-07-17 Är det lagligt att spela in med mobiltelefonen under ett möte du själv deltar i?
2019-07-17 Är det olagligt att hota med media?
2019-07-16 Utgör det förtal att på internet utpeka en känd person som brottslig?
2019-07-14 Polisanmäla olaga hot från ex

Alla besvarade frågor (71115)