Kan jag ge fullmakt till någon att företräda mig vid en bouppteckning?

FRÅGA
Jag har fått en kallelse till en bouppteckning som jag inte kan vara närvarande på. Vill då skicka en fullmaktt till någon annan person som kommer företräda mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behöver jag en fullmakt?

Om du blivit kallad till en bouppteckning som du inte kan närvara på kan du välja att närvara via ett ombud som då företräder dig och dina intressen. För att det ska vara möjligt måste du upprätta en fullmakt.

I fullmakten ska det framgå vem du och ombudet är och att du ger ombudet fullmakt att företräda dig och bevaka din rätt vid bouppteckningen. Handlingen ska undertecknas. Fullmakten ska sedermera sändas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen i ett original och en bestyrkt kopia där Skatteverket sedan kommer att behålla kopian.

Hur upprättar jag en fullmakt?

Du kan upprätta en fullmakt på egen hand, bara det tydligt framgår vem som är fullmaktsgivare respektive fullmaktstagare och för vilken händelse eller tidsperiod fullmakten ska vara gällande. Om du vill ha hjälp att upprätta en fullmakt kan du använda Lawlines avtalsrobot för upprättande av fullmakt som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?