FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/11/2019

Kan jag ge bort mina fonder och slippa ta upp dem i bodelningen?

Ska skiljas men min man har ännu inte skrivit på ansökan om skilsmässa. Jag har fonder som jag haft sen långt innan vi gifte oss, bl a fått av pappa (inget gåvobrev finns). Men även köpt till egna.

Innan vi gifte oss kom min man och jag överens (muntligt) att dessa fonder ej skulle användas eller han ta del av (I fall något skulle hända så jag hade lite kapital). Men han har nu nämnt att han ej kommer hålla detta ord.

Min fråga är att då han ej skrivit på ansökan ej och ej registrerad i tingsrätten att jag kan ge tillbaka dessa fonder med gåvobrev till min pappa?? Och då slippa ta upp dessa i bodelningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör bodelning vid skilsmässa kommer reglerna i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) att aktualiseras.

Allmänt om kravet på bodelning:

När ett äktenskap har upplösts genom skilsmässa ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 4 §). Det lagstadgade kravet är att det ska upprättas ett bodelningsavtal som båda parterna ska skriva under (ÄktB 9 kap. 5 §). Det är möjligt att göra avsteg från lagen och dela upp sakerna som man vill i princip, med förutsättningen att ett avtal upprättas av parterna.

Vad ingår i en bodelning enligt lag?

Enligt ÄktB 10 kap. 1 § är det giftorättsgods som ingår i en bodelning. All egendom som makarna äger ska delas upp, såvida inte något är enskild egendom. Är något enskild egendom ingår det alltså inte i bodelningen.

För att något ska vara enskild egendom kan parterna t.ex. upprätta ett äktenskapsförord där det anges vad som ska anses utgöra enskild egendom. Dessutom kan det i ett gåvobrev stå att gåvan ska ses som enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).

Ditt problem är att det inte finns något gåvobrev eller något som tyder på att fonderna utgör enskild egendom. Skulle din f.d. make vilja bodela enligt lag kan det innebära att fonderna utgör giftorättsgods, vilket betyder att han har rätt till hälften av värdet.

Att ge tillbaka fonderna som gåva:

Bodelningen ska enligt ÄktB 9 kap. 2 § göras med utgångspunkt i vad makarna ägde den dag då talan om skilsmässa väcktes. I ditt fall har inte talan hunnit väckas eftersom er ansökan inte har skickats till tingsrätten.

Däremot finns det regler för att skydda en make mot illojala förfaranden som sker kort före skilsmässan. ÄktB 11 kap. 4 § stadgar att om den ena maken tre år före parterna ansökt om skilsmässa minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning genom gåva utan den andra makens samtyckt till detta, ska den andra makens andel beräknas som om gåvan aldrig ägt rum.

Begreppet "inte obetydlig omfattning" betyder enligt motiven till lagen (prop. 1986/87:1 s. 172) att gåvans värde ska uppgå till mer än 10 % av makens giftorättsgods.

Exempel: Du har 150 000 kr i giftorättsgods och din make har 80 000 kr. Du ger bort fondgåvan som är värd 50 000 kr (dvs. 30 % av värdet på ditt giftorättsgods) tre år före skilsmässan.

Egentligen har varje make rätt till 90 000 kr (100 000 + 80 000 / 2), men eftersom gåvan gavs under dessa omständigheter kommer följande att hända istället:

Din make har istället rätt till 140 000 kr (150 000 + 50 000 + 80 000 / 2) och du har fortfarande rätt till 90 000 kr (140 000 – 50 000 kr). Din make får alltså 50 000 kr mer, dvs. hela gåvans värde, medan du förlorar 50 000 kr på att du gav gåvan under sådana omständigheter.

ÄktB 13 kap. 3 § tillägger dessutom att den som fått gåvan kan behöva ge tillbaka gåvan eller ersätta den andra maken för gåvans värde ifall han insåg eller borde ha insett att gåvan skulle skada den andra maken.

Svar på din fråga:

Skulle dina fonder utgöra 10 % av värdet av ditt giftorättsgods (dvs. allt du äger som inte är enskild egendom) är det inte en bra idé att ge bort fonderna, eftersom det skulle leda till rättsliga konsekvenser både för dig och eventuellt för din pappa. Är dina fonder värda mindre än 10 % av ditt giftorättsgods är det tillåtet att ge bort dem till din pappa.

Hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”