FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/10/2019

Kan jag ge bort min bostadsrätt om jag har skuld hos kronofogden?

Jag äger en bostadsrätt. Men vill inte förlora den om kronofogden börjar rota i mina ägodelar. Kan jag skriva över den till en vän. För att säkra så att den inte förloras.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du skriver över din bostadsrätt till en vän kan du begå brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken) Det är nämligen inte tillåtet att ge bort egendom för att minska sin egen förmögenhet om man är på obestånd.

Rekvisiten för brottet är:
- En person som är på obestånd eller att det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd,
- Personen ger bort, förstör eller på annat liknande sätt avhänder sig egendom, och
- Egendomen är av betydande värde

Obestånd innebär att en person är oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och att oförmågan inte endast är tillfällig. En helhetsbedömning kommer göras gällande din ekonomiska situation. En skuld hos kronofogden kan dock indikera på obestånd.

Väljer du att skriva över din bostadsrätt till en kompis riskerar du alltså att dömas för brottet. Jag tolkar det nämligen som att du har en skuld hos kronofogden, vilket kan indikera att du är/eller inom kort är på obestånd. En bostadsrätt är dessutom av betydande värde. Jag rekommenderar dig därför att inte skriva över bostadsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo