Kan jag ge bort min bostadsrätt om jag har skuld hos kronofogden?

2019-10-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt. Men vill inte förlora den om kronofogden börjar rota i mina ägodelar. Kan jag skriva över den till en vän. För att säkra så att den inte förloras.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du skriver över din bostadsrätt till en vän kan du begå brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken) Det är nämligen inte tillåtet att ge bort egendom för att minska sin egen förmögenhet om man är på obestånd.

Rekvisiten för brottet är:
- En person som är på obestånd eller att det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd,
- Personen ger bort, förstör eller på annat liknande sätt avhänder sig egendom, och
- Egendomen är av betydande värde

Obestånd innebär att en person är oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och att oförmågan inte endast är tillfällig. En helhetsbedömning kommer göras gällande din ekonomiska situation. En skuld hos kronofogden kan dock indikera på obestånd.

Väljer du att skriva över din bostadsrätt till en kompis riskerar du alltså att dömas för brottet. Jag tolkar det nämligen som att du har en skuld hos kronofogden, vilket kan indikera att du är/eller inom kort är på obestånd. En bostadsrätt är dessutom av betydande värde. Jag rekommenderar dig därför att inte skriva över bostadsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82601)