Kan jag ge bort ett hus utan att behöva skatta?

2020-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!Jag och min syster äger ett hus tillsammans. Min syster har flyttat utomlands och vi skulle därför vilja skriva över hennes del av huset på min mamma då hon inte har någon taxerad inkomst i Sverige längre och det blir lättare med avgifter och lån. Det kan ju då göras som en gåva till min mamma, eller hur görs det enklast? Finns det risk att min syster, eller mamma, får någon negativ skatteeffekt? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatterättsliga aspekterna

I Sverige beskattas inte gåvor. En gåva är det om ersättningen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde. Som jag förstår dig skulle din syster ge bort fastigheten utan ersättning. Då blir det inget problem. Som ersättning räknas dock också övertagande av lån. Jag vet inte vilket upplägg ni har i åtanke men är det aktuellt får inte lånet vara högre än fastighetens taxeringsvärde. Annars blir din syster skatteskyldig.

Eftersom din syster flyttat utomlands kan det landet eventuellt ha ett skatteanspråk. Det är dock inte särskilt troligt eftersom fast egendom brukar hanteras av landet där egendomen är belägen. Har hon flyttat nyligen är det ännu mer otroligt. Jag kan dock inte med full säkerhet besvara din fråga då jag inte vet vart hon flyttat eller när.

Jag tycker att det låter enklast att din syster ger huset som en gåva till din mamma. Var dock uppmärksamma på utifall några lån eller annan ersättning följer.

Gåvorättsligt

Jordabalken ställer upp några krav på hur fastigheter får överlåtas. De måste uppfyllas även vid gåva. Gåvobrevet behöver vara skriftligt samt underskrivet av gåvogivare (din syster) och gåvotagare (din mamma). Underskriften bör kompletteras med namnförtydligande, ort och datum. Det behöver också framgå vilken fastighet det rör sig om, att den överlåts av gåvogivaren till gåvotagaren och att det sker som gåva, dvs. utan ersättning (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken).

Sammanfattningsvis bör ni vara uppmärksam så ingen ersättning utgår som överstiger taxeringsvärdet. Varken i form av pengar eller t.ex. övertagande av lån. Om så inte sker är gåvan skattefri. Var därefter uppmärksam på de formkrav som ställs på hur en fastighet överlåts.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll