Kan jag gå till Kronofogden för att få pengar från en tidigare hyresgäst som inte betalat för trasiga tapeter?

FRÅGA
Hej! Vid ett lägenhetsbyte övertog vi en tapetskuld från tidigare hyresgäst och ingick samtidigt ett muntligt avtal med tidigare hyresgäst att de skulle betala av skulden till oss genom delbetalningar varje månad. Det har nu gått fyra månader sedan senaste betalningen och den andra parten svarar inte på meddelande. Kan jag kräva in skulden vid Kronofogden?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Du har absolut möjlighet att kräva in skulden via Kronofogden. Den myndigheten gör dock ingen egen bedömning av vilken part som har rätt i ett läge där ord står mot ord. Under sådana omständigheter överlämnar Kronofogden, efter att ha inhämtat den sökandes tillåtelse, ärendet till tingsrätten för fortsatt handläggning i form av en domstolsförhandling.

Eftersom du inte hört något ifrån din motpart känns det som en rimlig utgångspunkt att hen valt att chansa på att inte behöva betala någonting mer. Ett muntligt avtal är naturligtvis inte optimalt, eftersom det vanligtvis gör det mycket mer komplicerat att bevisa att avtalet existerar än om det skrivits ned.

Om du har någon form av bevis (sms-konversationer, vittnesmål, bankkontoutdrag etc.) på att du och den tidigare hyresgästen ingått den aktuella överenskommelsen kan det vara värt att ta saken till domstol. Utan något annat bevis än din egen version av vad som har hänt är jag dock rädd att det ser mörkt ut.

Om det blir så att du går till domstol och den ersättning du vill ha är lägre än 22 400 kr råder särskilda regler för hur rättegångskostnaderna ska fördelas. Den som förlorar behöver då bara betala 900 kr i ansökningsavgift, kostnaden för en timmes juridisk rådgivning och, eventuellt, resekostnader. I ett sådant mål (som kallas "förenklat tvistemål") brukar totalkostnaden för den som förlorar landa på cirka 3000 kr. Det är visserligen en tråkig slant att förlora men betydligt bättre än att, vilket är fallet vid större tvister, ha obegränsat ansvar för motpartens rättegångskostnader. I små tvister kan det alltså vara värt att "chansa" lite mer än om beloppet är större.

Sammanfattningsvis tycker jag att du, om det finns någon form av bevisning, ska överväga att ta saken till tingsrätten. Det är inte jättesvårt att skriva en stämningsansökan men jag rekommenderar ändå att du tar hjälp av någon som har grundläggande kunskaper i det som på juristspråk kallas "processföring". Om du är beredd att betala för det kan du kontakta mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline här. Om du vill ha fortsatt gratis input är du, som sagt, välkommen att skriva en kommentar eller skicka ett mejl.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?