Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?

2021-09-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan har en fråga kan en svensk medborgare som har varit flykting förut som har varit homosexuell men har träffat en tjej i utlandet på en semester resa och blivit kära med varandra kan de gifta sig och ansöka på migrationsverket att hämta henne utan att ansökan påverkar att han förlårar svensktmedborarskapet kan man egentligen förlårar sitt svensk medborarskapTack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det svenska medborgarskapet

Medborgarskap i Sverige står för samhörighet med Sverige och representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället (1 § lagen om svenskt medborgarskap). Medborgarskapet är en förbindelse mellan en person och staten, med både skyldigheter och rättigheter för båda parter, men är inte villkorat.

En som inte är född i Sverige, men har kommit hit kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan eller genom naturalisation. För det sistnämnda gäller bl.a att personen har permanent uppehållstillstånd, varit i landet en viss tid och visat på ett hederligt levnadssätt (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Ett hederligt levnadssätt innefattar t.ex att personen inte är kriminell, inte att personen efterlever sin grund för uppehållstillstånd.

Kan jag förlora medborgarskapet?

Det finns väldigt få situationer som en person kan förlora sitt medborgarskap. Det handlar om personen har flyttat utomlands och själv ansöker om att befrias från sitt svenska medborgarskap (15 § lagen om svenskt medborgarskap). Ett svenskt medborgarskap kan också förloras om personen är född utomlands, och aldrig har haft hemvist här eller har annan tillhörighet hit (14 § lagen om svenskt medborgarskap). Det gäller oftast för personer som automatiskt förvärvat medborgarskap för att deras föräldrar är svenska medborgare.

Det finns inga regler om att en person kan fråntas sitt medborgarskap på grund av "dåligt uppförande" eller inte uppfyller andra kriterier.

Sammanfattningsvis,

En förvärvan av svenskt medborgarskap är inte villkorat till de grunder som personen fick sitt uppehållstillstånd på. Ett medborgarskap visar på att en lever och tillhör Sverige, och kan enbart förloras om personen inte längre gör det.

Om en person vill ta hit en anhörig till Sverige bör således inte medborgarskapet påverkas. Däremot kan jag nämna att det finns risk för att det inte kommer anses trovärdigt att en person som tidigare fått uppehållstillstånd på grund av sin homosexualitet vill ta hit en flickvän, och att den prövningen därför kan bli svårare. Men det är upp till Migrationsverket att ta ett beslut, och sökanden kan inte göra mer än att säga sanningen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96488)