Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?

2020-10-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är född till en dansk far och en svensk mor i Frankrike 1999. Innan lagändringen 2001, har jag alltså haft både svenskt och danskt medborgarskap vid födseln. Nu när jag snart fyller 22 och ska söka om att bevara mitt medborgarskap inser jag att det innan 2001 endast var tillåtet att ha ett medborgarskap. Kan jag isådanafall riskera att förlora mitt svenska medborgarskap eller kan jag behålla det då de båda medborgarskapen förvärvadrs vid födseln? Min mor är såklart svensk medborgare. Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer svara på din fråga gällande det svenska medborgarskapet utifrån svensk lag.

Om du är eller har varit bosatt i Sverige

Enligt 2 kap. 7 § regeringsformen kan ingen svensk medborgare som är eller varit bosatt i Sverige fråntas sitt medborgarskap, det är ett absolut förbud.

Om du inte bor eller har bott i Sverige

Om en person med svensk medborgarskap är född utomlands, aldrig bott i Sverige och inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet förlorar han eller hon sitt medlemskap vid sin tjugoandra födelsedag, enligt 14 § lag om svensk medborgarskap. Saker som kan tyda på samhörighet är att du regelbundet besökt Sverige, tex för att hälsa på släkt.

I bestämmelsens andra stycke finner vi att en person som riskerar att förlora sitt medlemskap kan ansöka om att få behålla sitt medlemskap efter han eller hon fyllt 18 år och innan han eller hon fyller 22 år, precis som du planerat att göra. Men det ska uppmärksammas att en ansökan inte måste beviljas, utan det är just en ansökan.

Dubbelt medborgarskap

Sverige erkänner sen länge dubbelt medborgarskap. Att det tidigare inte varit så spelar ingen roll utan det som är reglerat i lag idag är det som gäller. Det vill säga att det inte finns något hinder från åtminstone Sveriges sida att ha dubbelt medborgarskap.

Sammanfattningsvis betyder detta att du riskerar att förlora ditt svenska medborgarskap om du aldrig bott i Sverige och inte heller har någon samhörighet med landet, om du inte ansöker om att få behålla medborgarskapet. Ansökan behöver inte göras om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige. Att du har medborgarskap i annat land hindrar inte de svenska myndigheterna att godkänna din eventuella ansökan.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1302)
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-05-30 Kommunens skyldigheter enligt PBL

Alla besvarade frågor (93218)