Kan jag förlora körkortet om jag kört 20 km för fort?

Har haft mitt körkort sen 2015

Fastnade på en fartkamera för ett par dagar sedan

Ryker kortet om man kört 20 km för fort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen.


Blir körkortet återkallat?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse (körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten). Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet ryka. Detta gäller dock endast på vägar med högre hastighetsbegränsning, som har en hastighetsbegränsning på 40 km/h eller högre. Men om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet ryker. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen.

Om ditt körkort blir återkallat eller inte beror alltså främst på hastighetsbegränsningen på vägen du körde. Antagligen riskerar du endast en varning, eftersom att du inte körde i mer än 20 km/h över hastighetsbegränsningen (körkortslagen 5 kap 9§ 1st). Om du dock körde drygt 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 20 km/h utanför till exempel en skola, kan det ändå bli fråga om återkallande av körkort (se propositionen om ändring i körkortslagen, prop 1992/93:189 s. 4).


Om körkortet återkallas får du en spärrtid

Spärrtid är den tid när nytt körkort inte får ges ut efter det gamla återkallats (körkortslagen 5 kap 6§). Spärrtiden kan var som kortast tid en månad och som längst tid 3 år. Eftersom att du bara körde runt 20 km/h för fort så blir det antagligen inte bli någon längre spärrtid, om körkortet nu mot förmodan återkallas. Antagligen runt den kortaste möjliga spärrtiden.

När du har en kortare spärrtid än 1 år på grund av fortkörning, behöver du inte "ta om" ditt körkort. Det räcker att ansöka om ett nytt, och krävs inga nya körprov. Transportstyrelsen är den myndighet som har hand om körkortsfrågor, så de är hos dem du ska ansöka om nytt körkort. Du kan ansöka 1 månad innan spärrtiden är slut.


Risk för att du får böter

Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. Om du körde 20 km/h (mellan 16-20 km/h) för fort får du 2800 kr i böter om du körde på en väg med hastighetsbegränsning på 50 km/h eller lägre. Om vägen hade hastighetsbegränsning på över 50 km/h får du istället 2400 kr i böter om du körde mellan 16-20 km/h över hastighetsbegränsningen. Om du körde i mellan 21-25 km/h över hastighetsbegränsningen på vägen blir bötesbeloppet 400 kr högre på respektive väg.


Sammanfattning:

-Antagligen kommer inte ditt körkort ryka

-Om det mot förmodan gör det, riskerar du bara en kortare spärrtid och därefter får du tillbaka körkortet

-Men du riskerar att få böter på någonstans mellan 2400 och 3200 kr.


Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har fler frågor får du gärna ställa en ny på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Oscar JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning