Kan jag få vapenlicens trots dom?

2017-09-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Avtjänar för närvarande 1 månads fotboja efter en grov rattfylla samt morakniv i dörrsidan på min gamla Volvo. Sökte licens för ett luftgevär jag fått ärva, blev nekad pga min dom. Har jag någon möjlighet att söka licens när mitt straff är avtjänat? Då har jag ju gjort rätt för mig och borde anses vara en oskyldig människa? Skälet till att jag frågar är att luftgeväret är det enda som jag fick ärva från min pappa och jag vill inte se det förverkat. Har Aldrig varit dömd för våldsbrott utan detta är första och enda gången som jag blivit dömd. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När polisen ska besluta om vapenlicens måste hänsyn tas till vapenlagens 2 kap 5 §. Av denna paragraf framgår att Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Vad som avses med detta är inte helt klart, men hänsyn tas bland annat till belastningsregistret, registrerade domar och andra typer av misskötsamheter.

Av praxis kan utläsas att: "Det förhållandet att någon är dömd för brott innebär dock inte något absolut hinder mot att ett vapentillstånd utfärdas. En prövning görs istället utifrån omständigheterna i det specifika fallet."

Detta innebär att domen inte nödvändigtvis behöver vara ett hinder för att utfå vapenlicens. Däremot är det troligast att du först utfår vapenlicens då domen (d.v.s. "pricken" från registret) gallras och försvinner. Detta kommer att ske 10 år efter att du avtjänat ditt straff (17 § 1p lag om belastningsregister).

En ansökan om vapenlicens kan dock alltid göras, men du bör vara medveten om att polisen alltid gör en samlad bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att vi inte kan ge något 100 % klart svar på hur polisen kommer att hantera din ansökan.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2710)
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom
2021-11-30 Hur länge förekommer någon i belastningsregistret efter att blivit släppt från en livstidsdom?
2021-11-30 Spärrat bankkonto, vad gör jag?

Alla besvarade frågor (97581)