FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/05/2022

Kan jag få vapenlicens trots att jag blivit omhändertagen enligt LOB?

Hej, jag blev omhändertagen enligt LOB förra året i November och undrar om det kan påverka så att jag inte får vapenlicens? Läste någonstans att jag måste vänta minst två år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas enbart om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap. 5 § Vapenlag). Polismyndigheten gör vid riskbedömningen en kontroll i diverse register för att avgöra den sökande personens skötsamhet. Att en person är dömd för ett brott är i sig inte ett absolut hinder mot utfärdande av vapentillstånd. En prövning görs av alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet.

Du har blivit omhändertagen en gång enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m m och har, vad jag förstår det som, inte gjort dig skyldig till någon annan brottslighet. Det är svårt att säga exakt hur just ditt LOB-ärende kommer att bedömas eftersom det görs en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns exempel från praxis där personer som flera gånger blivit omhändertagna enligt LOB inte ansetts pålitliga eller laglydiga och därmed nekats tillstånd att inneha skjutvapen. Det sägs också i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen att det normalt behöver ha förflutit två år från dagen för omhändertagandet för att tillstånd ska kunna ges (RPSFS 2009:13 FAP 551-3 s. 9).

Blir din ansökan nekad kan du överklaga beslutet till den förvaltningsrätt inom den domkrets du är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet (10 kap 1 § vapenlagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”