Kan jag få vapenlicens om jag tidigare har dömts för brott?

2020-12-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag får ansöka om vapenlicens och få godkänt om jag är dömd sedan tidigare.Första gången jag dömdes var när jag va 15 år då dömdes jag för misshandel och ja har även dömts för grov narkotikasmuggling men detta var dock för 6 år sedan.De senaste 6 åren så har jag inte dömt för något alvarligt endast en fortkörning.Hur ser oddsen ut för mig om jag ansöker om ett vapen licens?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är polismyndigheten som beviljar vapenlicens (2 kapitlet 2 § vapenlagen). För att polismyndigheten ska bevilja vapenlicens så krävs det att det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kapitlet 5 § första stycket vapenlagen). Polismyndigheten gör här en bedömning i varje enskilt fall. De kontrollerar olika register för brottslighet och annan misskötsamhet för att se om personen tidigare har dömts för brott. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att man inte kan få vapenlicens bara för att man finns med i dessa register. Den tid som har gått sedan brottet begicks spelar bland annat roll här, ju längre tid som gått sedan brottet begicks ju troligare är det att man får vapenlicens.

I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2009:13 s. 8) framgår det att en förutsättning för att få tillstånd att inneha vapen är att den sökande är pålitlig, omdömesgill och laglydig. Om den sökande inte är detta ska tillstånd som utgångspunkt inte ges. Det är dock möjligt att få tillstånd efter att en viss tid har gått. Hur länge denna tid ska vara beror på brottets svårighetsgrad. Om den sökande gjort sig skyldig till brott innehållande våld eller hot och brottet inte är ringa (mindre allvarligt) så ska tillstånd inte ges, i vart fall inte förrän tre till fem år har gått från den tidpunkt då brottet begicks. Vid grov brottslighet där vapen använts krävs det att det gått minst fem år eller längre beroende på omständigheterna. Vid mindre allvarliga brott kan det räcka att två år har gått för att tillstånd ska beviljas. Vid upprepad brottslighet så ska tillstånd normalt inte ges, även om påföljden bara blir böter, eftersom det tyder på bristande respekt för lagen.

Sammanfattning och svar på din fråga

Det är möjligt att ansöka om vapenlicens och få godkänt även om man är dömd för brott sedan tidigare. Det krävs dock att en viss tid har gått sedan brottet begicks. Det är polismyndigheten som i varje enskilt fall fattar beslut om vapenlicens ska beviljas eller inte, varför jag inte kan ge ett klart svar på hur det kommer gå i ditt fall. Visserligen så har du inte begått något brott de senaste sex åren (annat än en fortkörning), men att du blivit dömd flera gånger gör dina chanser sämre att få vapentillstånd. Men som sagt, polismyndigheten gör en bedömning i varje enskilt fall och tar hänsyn till just dina omständigheter då de bedömer din lämplighet.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91130)