Kan jag få uppehållstillstånd på grund av min anknytning till min sambo som bara har arbetstillstånd?

Hej min tjej har arbetstillstånd för 2 år på grund av hennes mamma gifte sig med en svensk medborgare efter ett år hon fick jobb och jag är hennes sambo, jag har läst att bara dem som har permanent uppehållstillstånd kan ansökan om sambo eller make men jag har läst också om man är en familjemedlem till en person som har arbetstillstånd man kan få uppehållstillstånd för samma tid så min fråga är om hon kan ansöka uppehållstillstånd för mig.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i utlänningslagen (UtlL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du kan få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till din sambo som har tillstånd att arbeta i Sverige. Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.

Rätten till uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ges till bl.a. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § 1 p. UtlL). Enligt huvudregeln så måste anknytningspersonen (din sambo) vara bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund din anknytning till din sambo. Av din fråga framgår att hon bara har arbetstillstånd – hon har alltså inte beviljats uppehållstillstånd. Frågan blir då om hon kan anses vara bosatt i Sverige?

Bosatt i Sverige

Av praxis har en utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige ansetts ha en sådan stark rätt att vistas i landet att det är möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till den personen (MIG 2017:17). Det innebär alltså att om man har en permanent uppehållsrätt anses man vara bosatt i Sverige och kan utgöra en anknytningsperson. Om man inte har en permanent uppehållsrätt kan man tyvärr inte anses som en anknytningsperson (MIG 2016:9).

Vad är då en uppehållsrätt? En uppehållsrätt är en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd (3 a kap. 1 § UtlL). En permanent uppehållsrätt har då en EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt (3 a kap. 6 § UtlL).

Kan din sambo ansöka om uppehållstillstånd för dig?

För att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till din sambo måste hon antingen vara svensk medborgare, ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha en permanent uppehållsrätt. Det framgår av frågan att din flickvän bara har ett arbetstillstånd, vilket innebär att hon inte har en uppehållsrätt och inte heller är en EES-medborgare. Du kan alltså inte få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till din sambo. Vill du läsa mer om det kan du vända dig till Migrationsverkets hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000