FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/05/2022

Kan jag få tillbaka pengar som min make tagit från ett gemensamt konto?

Vi ska skiljas. Betänketid löper. Före brytdatum satte jag in enskild egendom på gemensamt bankkonto, utan att förstå innebörden av detta (sammanblandning). Frågeställningen: från detta gemensamma konto förde maken - före brytdatum - utan min vetskap = ej medgivande, över dessa pengar till konto som jag ej disponerar i annan bank. Därifrån löste han gemensamma lån. Jag vet inte om det blev pengar över och vad som isåfall skett med dem. 1) Är överföringen av min exakta summa pengar till hans privata konto utan min vetskap alls eller medgivande/insikt brottsligt? 2) jag var vid tillfället inte medveten om risken/innebörden att sätta in enskild egendom på det gemensamma kontot p g a psykisk ohälsa, beroendeställning o rädsla för repressalier p g a våld i nära relationer. Har han avhänt mig pengarna på ett brottsligt sätt genom att utnyttja detta hos mig?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga över din situation. Tyvärr utgör hans handling i sig inte ett brottsligt agerande och du kan alltså inte få tillbaka pengarna på detta sätt. Du kan dock få en slags kompensation när bodelningen görs, vilket jag kortfattat ska förklara här nedan.

Eftersom talan om äktenskapsskillnad har väckts ska bodelning göras när äktenskapet löses upp, 9 kap 1 § ÄktB. Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet räknas, 11 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom vilket är sådan egendom som till följd av att den uppfyller något av villkoren i 7 kap. 2 § ÄktB, inte ska ingå i bodelningen utan endast tillhör dig. När du förde över pengarna till ert gemensamma konto inträffade, som du nämnt, en sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods, och pengarna blev tyvärr giftorättsgods. Skulle det vara så att din make har använt de resterande pengarna för att öka värdet av sin enskilda egendom ska denna ökning i motsvarande mån minska hans andel i boet, 11 kap 4 § ÄktB

Viktigt att komma ihåg är att din make även har en redovisningsplikt att redovisa för all sin egendom fram tills dess att bodelning har förrättats, 9 kap 3 § ÄktB. Skulle det vara så att din make inte vill redovisa all egendom eller undangömmer egendom kan du ansöka om en bodelningsförrättare som kan “tvinga” fram redovisning av din makes egendom genom att ansöka hos domstolen att förelägga din make vid vite att göra det, 17 kap 5 § ÄktB.

Jag hoppas allt löser sig och om du undrar något är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”