Kan jag få tillbaka mitt körkort om polisen agerat felaktigt när de stannade mig?

2019-11-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag blev stoppad av polisen för att ha kört för fort, ca 140km på en 120 väg. Har inga som helst trafikförseelser sen innan så Istället för att ge mig böter och låta mig köra vidare så sa dem att de har rätt att söka igenom bilen för att jag är dömd för ringa narkotika 2009 alltså nästan 11 år sen. De hittade 2 smärtstillande jag inte har recept på och tog med mig till stationen samt tog mitt körkort. Blev strandad med min sambo och 2 hundar mitt i natten 15mil från destinationen. Min fråga är om jag kan ogiltig förklara allt det här pga deras tjänstefel och få tillbaka mitt körkort med en gång. Poliserna är redan anmälda.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du blev stoppad av polisen för fortkörning och sedan fick din bil genomsökt med anledning av att du tidigare är dömd för narkotikabrott. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar vad du kan göra för att få få ditt körkort tillbaka och om polisens agerande kan ha någon påverkan på detta.

I mitt svar kommer jag att börja med att gå igenom polisens befogenheter i en sådan här situation, vad de får och inte får göra och i vilka situationer de kan göra en husrannsakan. Därefter kommer jag att gå in på när ett körkort kan återkallas och hur en sådan prövning går till. Slutligen kommer jag att ge dig lite råd kring hur du kan agera.

Polisens befogenheter att stanna ett fordon

Polisen får stanna en bil om (Polislagen 22 §):

1. Det finns anledning att anta att någon i bilen begått ett brott

2. Om det behövs för att någon i bilen ska kunna gripas, kroppsvisiteras eller liknande

3. Om det behövs för att en husrannsakan ska kunna genomföras i bilen

4. Om det behövs för att reglera trafiken eller kontrollera bilen, föraren eller bilens last

Om polisen uppmätte din hastighet och du körde 20 km/h för fort så är detta en grund för dem att stoppa din bil. Så långt har de alltså agerat i enlighet med lagen.

Vilka befogenheter har polisen att genomsöka ett fordon?

Att bilen stannats innebär dock ingen automatisk rätt för polisen att genomsöka det. De enda situationer då polisen får genomsöka fordonet utan ett beslut om husrannsakan är (Polislagen 20 a §):

1. Om det behövs för att leta efter vapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas för brottslighet mot liv eller hälsa, och

2. Om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålen kan påträffas i bilen.

Denna regel finns för att polisen inte ska missbruka sina befogenheter och godtyckligt genomsöka fordon på lösa grunder. Det måste alltså ha funnits en anledning att anta att du transporterade vapen i bilen som var avsedda för att användas i våldsbrottslighet för att de skulle ha rätt att genomsöka din bil utan ett beslut om husrannsakan.

Vad krävs för ett beslut om husrannsakan?

En husrannsakan kan genomföras om det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts. Syftet ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller för att på något annat sätt ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen kring brottet (Rättegångsbalken 28:1).

Med det sagt så ska det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts för att en husrannsakan ska få genomföras. Anledning att anta är ett ganska lågt ställt krav, men det krävs åtminstone någon omständighet som tyder på att ett brott har begåtts. Om en person agerar på ett sätt som ger anledning att tro att personen är påverkad kan det vara en anledning att anta att ett narkotikabrott begåtts, exempelvis. Endast det faktum att en person är dömd för narkotikabrott sedan tidigare ska dock inte vara tillräckligt. JO har kritiserat polisen i ett fall där det framstod som att polisen grundade ett beslut om husrannsakan på att en person som tidigare dömts för grovt narkotikabrott betedde sig nervöst och ljög om sin tidigare brottslighet när han blev tillfrågad. I det fallet rörde det sig om en rutinpatrullering, så det fanns inga misstankar mot personen innan polisen stötte på honom. Jag tänker att det fallet är lite likt ditt i och med att du blev stoppad i en hastighetskontroll som sedan övergick i en husrannsakan på grund av din tidigare brottslighet. Du kan läsa JO:s beslut här.

Det indragna körkortet

Reglerna om körkortsåterkallelser hittar du i Körkortslagen (KkL). Polisen får omhänderta ett körkort med anledning av brottslighet (KkL 5:7), men ska sedan inom 48 timmar skicka ärendet vidare till Transportstyrelsen som kommer att pröva om ditt körkort ska återkallas. Polisens beslut kan tyvärr inte överklagas.

Ett körkortsingripande på grund av brottslighet måste grunda sig på en dom eller ett godkänt strafföreläggande, exempelvis böter (KkL 5:1). Ett körkort kan återkallas på grund av fortkörning, om brottet inte kan anses som ringa (KkL 5:3 4 p). En hastighetsöverträdelse på mindre än 30 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 40 km/h eller högre brukar enligt praxis inte leda till att körkortet återkallas, utan då brukar en varning utfärdas istället. Då krävs i regel något annat för att körkortet ska återkallas, exempelvis att föraren ur nykterhetshänseende är opålitlig som förare (p. 5) eller det med hänsyn till annan brottslighet som personen begått kan förväntas att hen inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (s. 6).

Trafikverket får hålla körkortet under tiden prövningen pågår om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas när prövningen väl är klar (KkL 5:5).

Det är två olika prövningar

Tablettinnehavet/hastighetsöverträdelsen och körkortsingripandet är alltså två helt olika processer. Den ena (tablettinnehavet och hastighetsöverträdelsen) är straffrättslig och hanteras av en domstol, medan den andra (körkortsåterkallelsen) är förvaltningsrättslig och behandlas av Transportstyrelsen.

Med det sagt så finns det inget snabbt sätt att undvika Transportstyrelsens prövning på. Du har begått en hastighetsöverträdelse som kan läggas till grund för ett återkallande av körkortet. En hastighetsöverträdelse på 20 km/h på en 120-väg borde inte ensamt vara tillräckligt för att ditt körkort ska kunna återkallas, men detta är alltså upp till Transportstyrelsen att bedöma. Att poliserna agerat felaktigt innebär tyvärr inte att prövningen automatiskt sätts åt sidan.

Sammanfattning och råd

Polisen får stanna fordon om föraren kört fortare än högsta tillåtna hastighet. De behöver dock ett beslut om husrannsakan för att söka igenom fordonet om det inte finns någon anledning att anta att vapen transporteras i bilen. Polisen kan själva fatta beslut om att inleda en förundersökning och fatta ett beslut om husrannsakan, men detta ska inte kunna göras endast på den grunden att en person tidigare är dömd för brottslighet.

Det är Transportstyrelsen som prövar om ditt körkort ska återkallas. Enbart hastighetsöverträdelser på 20 km/h på vägar med 120 km/h som högsta tillåtna hastighet är generellt sett inte tillräckligt för ett återkallande. Eventuellt kan innehavet av tabletterna få betydelse får prövningen, men endast om du kan bedömas som olämplig att framföra fordon med anledning av detta.

Om ett brott faktiskt upptäcks när polisen genomför en husrannsakan går det inte att "ogiltigförklara" processen endast på grund av att det är tveksamt om de hade en vettig grund för beslutet eller inte. I Sverige har vi så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att en domstol fritt kan värdera bevisning, oavsett hur den kommits över. Däremot har bevisning som kommits över genom att individers personliga integritet kränkts har i vissa fall getts mindre betydelse i domstolens prövning. I vilket fall så kan du göra en JO-anmälan av polisen i det här fallet. Det finns ett formulär som du kan fylla i på JO:s hemsida som du hittar här. Du skriver att du redan gjort en anmälan mot polisen för tjänstefel, vilket också är ett alternativ.

Om det är något i mitt svar som är oklart och du vill att jag gör något förtydligande kan du skicka ett mail till mig på natalie.accord@lawline.se.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga,

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82647)