Kan jag få svenskt medborgarskap om jag är gift med en svensk medborgare?

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

12 § Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,

2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller

3. det annars finns särskilda skäl till det.

Enligt punk två, om jag inte min svenska har blivit så dålig att jag inte förstår vad som formulerats, så står det att en maka/make eller sambo till en svensk medborgare kan söka och få medborgarskap utan några konstiga krusiduller, eller? Varför är det här en lag som har mörkats utav migrationsverket, eller står dom över lagen? Det är många svenskar som skulle använda det här istället för att söka uppehållstillstånd för sin partner när dom vill flytta hem till Sverige. Kan ni förklara vad som gäller angående lagen som den är skriven och hur skulle man söka enligt den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när 12 § p. 2 i lagen om svenskt medborgarskap är tillämplig?

Generella förutsättningar för svenskt medborgarskap

I 11 § lagen om svenskt medborgarskap beskrivs de generella villkoren för att beviljas en ansökan om svenskt medborgarskap. Det handlar om att personen ska kunna styrka sin identitet, vara 18 år, inneha permanent uppehållstillstånd, haft hemvist en viss tid här i Sverige samt kan förväntas fortsätta ha ett hederligt levnadssätt (t.ex inte begå brott).

Om personen inte uppfyller de villkoren som nämns ovan finns det reglerat särskilda undantag i 12 § då en person som uppfyller dessa ändå har möjlighet att få beviljat ansökan om svenskt medborgarskap. Du nämner dem ovan i din fråga, nämligen 1) tidigare svenskt medborgarskap, 2) gift eller sambo med en svensk medborgare eller 3) annat särskilt skäl. I andra stycket beskrivs ett krav för att få tillämpa dessa undantag. Personen måste fortfarande kunna styrka sin identitet (ett av kraven i 11 §) eller om det inte kan uppfyllas, måste personen har bott i Sverige minst 8 år + kan göra det sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig.

Räcker det att jag är gift med en svensk medborgare för att beviljas medborgarskap?

Nu till din specifika fråga. Det räcker inte att endast vara gift eller sambo med en svensk medborgare för att uppfylla villkoret. Enligt praxis är det uppfyllt om personen har haft hemvist i Sverige minst 3 år, äktenskapet/ samboskapet har varit i minst 2 år och att den andra personen haft sitt svenska medborgarskap under de senaste 2 åren. Detta framkommer exempelvis i Migrationsdomstolens domar MIG 2007:28 och MIG 2017:7.

Vad som beskrivits ovan är de villkor som står utskrivna i lagen. 12 § reglerar undantag till de allmänt uppställda villkoren för att få beviljas svenskt medborgarskap, vilket vanligtvis innebär att beviljandet på dessa grunder tillämpas mer restriktivt än enligt 11 §. Det är möjligt att det krävs att personen presenterar speciella skäl utöver då att man är gift sedan länge med en svensk medborgare, för att få beviljat på den grunden. Dessutom är det också värt att nämna att Migrationsverket är den myndighet som har uppgift att göra de individuella bedömningarna, vilket de har ett visst utrymme till att få göra men då endast inom ramarna för lagen och praxis.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000