Kan jag få svenskt medborgarskap med en betalningsanmärkning?

2019-12-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Kan man få medborgarskap om man har betalsanmärkning som går ut 2022. Om jag ska ansöka för den nu ????
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap.

Vad säger lagen?

Kraven som ställs för att en utlänning ska kunna få svenskt medborgarskap är att personen:

har styrkt sin identitet,fyllt arton år,har permanent uppehållstillstånd i Sverige,har hemvist här i landetsedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flyktingsedan fem år i fråga om övriga utlänningar, ochhaft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (11 § lag om svenskt medborgarskap).Din fråga rör femte punkten, och det relevanta blir om en betalningsanmärkning gör att du inte kan anses ha haft eller förväntas ha ett hederligt levnadssätt.

Vad är ett hederligt levnadssätt och hur påverkar skulder?

Vad som är ett hederligt levnadssätt definieras inte i lagen. Enligt praxis är det främst kriminalitet eller misstänkt kriminalitet som gör att någon kan nekas medborgarskap enligt femte punkten. Dock kan även annan misskötsamhet som att inte ha betalt vissa skulder också leda till att ansökan om medborgarskap avslås. I dessa fall tas hänsyn till om den sökande vill förbättra sig i framtiden och kan bevisa detta. Avgörande för bedömningen i sådana fall är sökandens vilja att göra rätt för sig (MIG 2016:12).

Enligt Migrationsverket så krävs gällande anmärkningar och skulder att du kan nekas medborgarskap. Det måste ha gått cirka två år från att du betalat dina skulder innan du kan bli svensk medborgare, för att bevisa att du kan hålla dig skuldfri i framtiden. Din betalningsanmärkning måste alltså inte ha gått ut, det måste bara ha gått två år sedan du fullföljde med betalning.

Kan du ansöka för svenskt medborgarskap nu?

Så länge du uppfyller samtliga krav i punkterna 1-4 ovan och det dessutom gått två år sedan du betalade skulden ska en betalningsanmärkning inte förhindra att du kan få svenskt medborgarskap. Eftersom betalningsanmärkningar normalt finns i tre år antar jag dock att du fått den relativt nyligen, och det därmed inte kunnat passera två år sedan betalning av skulden. I så fall kommer du att nekas medborgarskap om du ansöker.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll