Kan jag få skadestånd när en person kallat mig ”hora” på Messenger?

Hej! Jag har fått en massa meddelanden där jag blir kallad för hora. Vad klassas det som? Kränkning? Kan personen bli skadeståndsskyldig? Tyvärr har jag inte sparat mer än några skärmdumpar då jag bytt Messenger-konto.

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla mitt svar på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är strukturerat under ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till dig återfinner du under rubriken längst ned.

Vad kan det röra sig om för brott?

Det brott som du eventuellt blivit utsatt för kallas förolämpning och regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt paragrafen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.

Den som blivit utsatt för en förolämpning måste, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.

Kan du kräva skadestånd?

Den som blivit utsatt för ett brott kan kräva så kallad kränkningsersättning med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ersättningen ska motsvara storleken på den skada som kränkningen har inneburit (även om det förstås är svårt att mäta i pengar).

Under förutsättning att det går att bevisa att du blivit utsatt för en förolämpning i rättslig mening har du alltså en principiell rätt till kränkningsersättning. För att få till stånd en domstolsprövning måste du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Här hittar du en mall för en sådan.

Vilka chanser har du i domstolen?

Eftersom, tycker jag, skärmdumparna utgör ett ganska bra bevismaterial på att du faktiskt blivit kallad "hora" bedömer jag att bevisningen i sig inte är något stort problem. Det är dock viktigt att skärmdumparna tydligt visar vem det är som har skrivit till dig (annars kan ju avsändaren bara förneka att det är hen som skrivit meddelandena).

Huvudfrågan är istället om tingsrätten kommer att tycka att det faktiskt rör sig om ett brott i det här fallet, vilket är helt avgörande för att du ska kunna få skadestånd. För att göra en ordentlig bedömning av det är det bra att utgå ifrån tidigare rättsfall, vilket görs nedan. Vill du ha rättsfallen i PDF-format kan du höra av dig på mejl.

I ett hovrättsfall från 2011 (HovR B 1061-10) blev en person skadeståndsskyldig efter att ha kallat en av sina klasskamrater för "jävla negerfitta" i samband med ett bråk om en borttappad klocka. Skadeståndet uppgick till 5000 kr.

I ett annat hovsrättsfall från 2015 (HovR B 1272-15) hade en person skrikit "sieg heil" och gjort en Hitlerhälsning i riktning mot en annan person, som förstås tog mycket illa vid sig. Något skadestånd blev det dock inte eftersom hovrätten menade att beteendet, som i sig var oacceptabelt, inte kunde anses menat att skada personens självkänsla.

Den slutsats jag drar av de här två rättsfallen är att skadeståndsskyldighet förutsätter att det kränkandet uttalandet riktat sig direkt till personen ifråga och att dennes självkänsla därigenom har skadats. För din del verkar det som att ordet "hora" varit direkt avsett för dig och syftat till att nedvärdera din karaktär. Även om "jävla negerfitta" nog får betraktas som mer allvarligt (eftersom det ger uttryck för stark rasism) bedömer jag att det du utsatts för medför en rätt till skadestånd. Storleken är svårt att uttala sig om men gissningsvis rör det sig om några tusenlappar.

Min rekommendation

För att du ska kunna göra någonting av detta rent praktiskt måste du som sagt gå till domstol. Kostnaden för detta är 900 kr, pengar som du ska få tillbaka av motparten om du vinner. Förlorar du får du stå för den kostnaden och riskerar att få betala ett par tusenlappar i ersättning till motparten för hens rättegångskostnader.

Innan du går vidare tycker jag därmed att du ska ta hjälp av någon med grundläggande juridiska kunskaper. Eftersom det snabbt blir för dyrt att avlöna någon i en såhär liten tvist vore det bra med en person som hjälper dig gratis. Jag kan göra detta om du vill. Hör i sådana fall av dig via mejlen ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo