Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

FRÅGA
Jag utsattes för olaga hot och utpressning. Gärningsmannen friades i tingsrätten. Åklagaren överklagade men jag valde att inte göra det då jag inte orkade med ännu en process. I hovrätten dömdes gärningsmannen för brotten och fick fängelsestraff.Kan jag nu få ersättning för kränkningen och mitt psykiska lidande trots att jag inte överklagade själv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tingsrättens dom måste överklagas senast inom tre veckor (51 kap. 1 § rättegångsbalken). En dom som inte överklagas vinner laga kraft. Det betyder att den står fast och inte får ändras. Utgångspunkten är alltså att du inte kan få skadestånd om du inte överklagar.

Åklagaren kan i vissa fall överklaga för din räkning och föra din talan i hovrätten. Din möjlighet till skadestånd beror alltså på om åklagarens överklagande även gällde din rätt till skadestånd. Jag rekommenderar att du kontaktar hovrätten för att få information om detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (191)
2021-05-22 skadestånd på grund av misshandel
2021-05-21 Hur kan anhöriga begära skadestånd på grund av brott?
2021-04-30 Skadestånd vid misshandel
2021-04-26 Skadeståndsbelopp för olaga hot, mm.

Alla besvarade frågor (93233)