Kan jag få skadestånd för sättningar i fastighet till följd av tung trafik

FRÅGA
Hej! Vi har en stuga från slutet av 1800-talet. Vägen som passerar utanför anlades på 1930-talet och går väldigt nära fastigheten. Det har inte varit några problem med detta tidigare men på senare år har det byggts väldigt mycket i samhället och mängder med tunga lastbilar och arbetsmaskiner har kört förbi vilket har medfört sprickbildningar i väggarna och sättningar i huset. Undrar därför om vi kan hålla kommunen ansvariga för detta eller vad man bör göra för att gå vidare med saken. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Orsak till sättningarna

Sättningar i hus kan uppstå av flera olika orsaker, som exempelvis sprängningar, våt mark eller som i ditt fall till följd av skakningar från närliggande trafik. Om kommunen är ägare till vägen ska de ha en plan för vägen som innehåller skyddsåtgärder och försiktighetsmått, se 16 a § väglagen. Om den inte efterlevs kan eventuellt skadestånd bli aktuellt med stöd av 32 kap 3 § miljöbalken.

Vem bär skadeståndsansvaret

En grundregel är att den som har orsakat en skada ska ersätta den enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om sättningsskador på er stuga, vilket utgör en sakskada. Vid en bedömning om skadeståndsansvar föreligger måste det finnas en ansvarig som har handlat vårdslöst. Det måste också föreligga ett samband mellan ett handlande och den uppkomna skadan. I det här fallet är det en sättningsskada till följd av byggtrafik. Frågan blir då om det är byggherren som är ansvarig till följd av byggtrafik. Eller om vägen belastas av allmänheten som nyttjar vägen. I sådant fall är det kommunen som är ansvarig eftersom de äger vägen. Den ansvarige ska också ha kunnat förutse och förebygga skadan. Av ditt brev framgår det att trafiken har ökat under flera års tid, vilket gör det svårt att peka ut en specifik byggherre som ansvarig. Det talar i stället för att kommunen är ansvarig för den tungt belastade vägen, och ska betala skadestånd enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen. Beroende på hur vägen ser ut och vilken belastning den är avsedd att tåla, vilket borde framgå av vägplanen, borde kommunen stärka vägen eller vidta begränsningsåtgärder för att förhindra att närliggande fastigheter drabbas av sättningsskador.

Sammanfattning

Om det går att visa att trafiken är orsak till skadorna och att kommunen är ägare av vägen, finns det möjligheter att kräva skadestånd. Vill du ha hjälp med att göra en mer ingående bedömning av situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96381)