Kan jag få skadestånd även om ingen döms för brott?

Hej ! Om en person tar tillbaka en polisanmälan om misshandel har hon rätt till något skadestånd om det finns läkarintyg?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Inledningsvis kan det påpekas att det är omöjligt att "ta tillbaka" en polisanmälan. Den som anmält eller lidit skada av brottet kan meddela polisen att hon inte längre vill medverka i utredningen, men då polisens uppgift är att bland annat bekämpa och beivra brott kommer de fortsätta att utreda brottet så länge det finns anledning till det.

Vad sedan gäller skadestånd så är det ett civilrättsligt förhållande, dvs endast mellan personen som orsakat skada och den som har lidit skada. I brottmål råder det högre beviskrav för att någon ska dömas för brott än vad som krävs i skadeståndsmål, och man behöver heller inte visa att skadehållaren har agerat med uppsåt för att skadestånd ska utgå. Det är alltså lättare att få skadestånd för en skada än vad det är att få en person dömd till straffansvar för misshandel.

Svaret på din fråga är med andra ord att det finns möjlighet att få skadestånd för en misshandel även om ingen person kunnat dömas för brottet, men att det även i det fallet blir en bevisfråga för domstolen att ta ställning till.

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000