Kan jag få rättshjälp trots min inkomst?

2019-10-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
tjänar 326 000/år.Finns det ingen ekonomisk rättshjälp ekonomiskt att få?Har ett fall med patientförsäkringen/nämden. Som bevisligen tagit beslut på felaktiga grunder. Läkaren säger han har lagt ett framåtliggande snitt har nu efter 9 år ett intyg som beviasr att det var/är ett bakåtliggande snitt vid en total höftplastik, 2010.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Rättshjälp kan beviljas den vars ekonomiska underlag inte överstiger 260.000 kronor (6 § rättshjälpslagen). Det ekonomiska underlaget är din beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållande och skuldsättning. Om du bidrar till underhåll av barn ska den beräknade årsinkomsten sättas ned med 15.000 kronor per barn, dock högst 75.000 kronor. Om din betalningsförmåga är väsentligen nedsatt på grund av skuldsättning eller annan omständighet ska den beräknade årsinkomsten jämkas genom att ett skäligt belopp dras ifrån (38 § rättshjälpslagen).

Utifrån den årslön du har har du således antagligen inte rätt till rättshjälp. Alternativet är att du i ett första skede kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om du kan ha rätt till rättsskydd den vägen.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-01-27 Vad är ett personnummer?
2020-01-27 Kommer min passansökan att bli beviljad om jag finns med i belastningsregistret?
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

Alla besvarade frågor (76591)