Kan jag få parkeringsböter direkt efter att parkeringstiden gått ut?

2021-06-17 i Parkeringsböter
FRÅGA
apptiden gick ut 12:54, jag får en bot 13:00. praxis
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har du parkerat din bil och erlagt parkeringsavgift via en parkeringsapp. Tiden för parkeringen gick ut kl. 12.54 i appen och du fick parkeringsböter kl. 13.00, alltså sex minuter efter att parkeringstiden gått ut.

När får man parkeringsböter?

Om du står parkerad på en avgiftsbelagd parkering måste du betala för tiden du står parkerad. Står du parkerad utan att erlägga avgift står du parkerad i strid mot gällande parkeringsföreskrifter på platsen och parkeringsböter kan då utfärdas.

Eftersom du beskriver att din parkeringstid gick ut kl. 12.54 stod du därmed parkerad i strid mot parkeringsföreskrifterna kl. 13.00 då din parkeringstid inte täcker den tiden. Parkeringsböter kan därmed utfärdas. Det finns inga regler om att parkeringsvakten måste vänta viss tid innan hen utfärdar en p-bot. Om bilen är felparkerad kan böter utfärdas. Vissa parkeringsbolag har dock som rutin att vänta x antal minuter med att utfärda parkeringsböter för att exempelvis inte bötfälla någon medan de exempelvis betalar sin parkeringsbiljett.

Kan jag överklaga?

Om du anser att din parkeringsbot är felaktig kan du överklaga den. Jag tror dessvärre inte att du skulle vinna bifall med din talan. Vid tiden för parkeringsbotens utfärdande stod du parkerad utan erlagd avgift eftersom din parkeringstid i appen gått ut. När parkeringstiden är slut finns inget "spann" där man får stå lite tid extra, utan man får flytta bilen alternativt förlänga parkeringstiden.

I din fråga efterfrågar du praxis, men jag känner dessvärre inte till någon praxis från högre instans som berör samma kärnfråga som din frågeställning. Det torde vara så att förhållandena är ganska klara, har man stått parkerad efter parkeringstidens utgång är parkeringsböter ofta berättigat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96475)