Kan jag få längre uppsägningstid?

Hej,

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Anställd som ekonom på ett företag men uthyrd till ett annat företag som nu har sagt upp avtalet och som ska anställa en egen ekonom.

Vi är totalt 7 tjejer på jobbet som jobbar med ekonomi, och där har jag turordning nr3. Jag har inte blivit erbjuden någon omplacering utan har fått ett uppsägningsavtal som ger mig 6 månader, arbetsbefriad och är avräkningsfri under dessa månader. Jag har rätt att återta redan utlagd semester.

Normalt skulle jag efter att bli uppsagd om jag var sist in med mina, över 8 år på företaget få 5 månader. Nu erbjuder företaget mig alltså en månad mer.

Jag skulle vilja kräva längre uppsägningstid, tror ni att det är möjligt?

Eller ser ni något annat sätt som jag kan bestrida avtalet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga utifrån vad som finns lagstadgat i de svenska arbetsrättsliga lagarna. I lagarna finns semidispositiva bestämmelser vilket innebär att de får avtalas bort genom kollektivavtal (2 § LAS). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan således andra regler komma att gälla.

Tillämplig lag är Lagen om anställningsskydd (LAS) som är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (1 § LAS) samt Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som är tillämplig på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (1 § MBL).

Vad gäller vid uppsägning pga. arbetsbrist?

För att kunna säga upp en arbetstagare krävs att det föreligger saklig grund (7 § 1 stycket LAS). Arbetsbrist anses generellt sätt vara saklig grund eftersom arbetsgivaren anses ha bäst koll på sin verksamhet och vad den behöver eller inte behöver.

Uppsägningar ska dock inte vara något lätt beslut att ta, utan arbetsgivaren måste ha försökt hitta andra lösningar. Innan beslut om uppsägning tas har arbetsgivaren en omplaceringssklydighet av arbetstagaren. För att erbjudande om omplacering ska kunna ges behöver det finnas en ledig tjänst och arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren måste inte "hitta på" en ny tjänst utan det ska finnas en ledig tjänst som är skälig att erbjuda (7 § 2 stycket LAS).

Om omplaceringsmöjligheter har prövats utan framgång och det föreligger reell arbetsbrist har arbetsgivaren i regel rätt att säga upp arbetstagaren. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket innan beslutet tas (11 § MBL). Om det inte finns kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den uppsagda arbetstagarens fackförbund om denne är medlem i något sådant (13 § 2 stycket MBL).

Kan jag få längre uppsägningstid?

För anställning som är längre än åtta år, men kortare än tio år är den lagstadgade uppsägningstiden fem månader (11 § LAS). Viktigt att påpeka är att du som uppsagd har rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden även om du inte får några arbetsuppgifter alls, eller får andra arbetsuppgifter (12 § LAS).

Det du kan göra är att prata med din arbetsgivare och ifrågasätta om det inte var möjligt med någon omplacering. Man kan göra en rotation på samtliga arbetspositioner, bara alla har tillräckliga kvalifikationer för sina tjänster. På så sätt kan man omfördela arbetspositionerna så att den med kortast anställningstid blir uppsagd.

Du kan även kontakta facket om du är medlem där och fråga efter vägledning på just din arbetsplats. För att få längre uppsägningstid kan du försöka förhandla med din arbetsgivare och avtala om längre tid. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ge dig längre uppsägningstid än vad hen redan gett dig enligt lag om det inte finns en längre uppsägningstid enligt kollektivavtal.

Hoppas du når framgång!

Med vänliga hälsningar,

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000