FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/07/2021

Kan jag få kontaktförbud mot barnens pappa?

Kan jag söka kontakt förbud mot mina barns pappa?

Vi har delad vårdnad. Barnen är 16.5 år och 17.6 år

Han trakasserar och kränker mig via mail och sms.

Har blockat hans telefon nummer men då fick han tag på mig på annat sätt.

Måste få ett stopp på det här.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär ett kontaktförbud?

Ett kontaktförbud innebär att en person förläggs med ett förbud att besöka, följa efter eller ta kontakt med en annan person. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. När man bedömer om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § lag om kontaktförbud).

Kan jag få kontaktförbud mot mina barns andra förälder när vi har gemensam vårdnad?

Ett kontaktförbud utgör ett generellt förbud för personen att aktivt söka kontakt. I vissa situationer kan dock undantag göras som innebär att den som har kontaktförbud får lov att kontakta den person som kontaktförbudet syftar att skydda – detta kräver dock särskilda omständigheter som är uppenbart befogade. Det är en väldigt snäv skrivelse med restriktiv tillämpning. Det kan exempelvis handla om situationer om parets gemensamma barn insjuknar akut – även om det finns ett kontaktförbud har personen då rätt att kontakta den som förbudet syftar att skydda.

Ett kontaktförbud ska vara proportionerligt och ska därför förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § lag om kontaktförbud). Om paret exempelvis har gemensamma barn och kontakter rörande barnen kan anses påkallade i det enskilda fallet kan sådana undantag i kontaktförbudet medges och anges i beslutet.

Hur får man kontaktförbud?

Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare. Frågan tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det (7 § lag om kontaktförbud).

För att ansöka om kontaktförbud kan du vända dig till åklagarmyndigheten eller till polisen på telefonnummer 114 14.

Sammanfattning

Om du vill få till stånd ett kontaktförbud för dina barns pappa ska du vända dig till åklagarmyndigheten eller polisen på telefonnummer 114 14. Det är sedan en åklagare eller domstol som beslutar om det meddelas ett kontaktförbud eller inte.

Kontaktförbudet kan förenas med vissa undantag, exempelvis om ni behöver ha kontakt gällande era barn. Då kan sådan nödvändig kontakt godkännas medan övrig kontakt faller inom kontaktförbudet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo