Kan jag få hyresnedsättning för buller i samband med renovering?

2021-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag bor ien hyresrätt och det kommer att pågå en renovering av huset i 4 månader som innebär mycket buller och borrning på väldigt hör volym, Jag är friljansare och jobbar mycket hemifrån och pga av dessa störningar kan jag inte utföra arbete hemma Det betyder att min arbetsinkomst minskar kraftigtKan jag kräva en hyresnedsättning pga dessa omständigheter ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att din situation är mycket påfrestande och kan bli kostsam. Du bor i en hyresrätt vilket gör att din hyresvärd har skyldigheter gentemot dig som hyresgäst. En sådan är att tillhandahålla lägenheten i ett skick som anses fullt användbart (12 kap 9 § jordabalken - JB). Detta gäller såväl vid inflytt som fortsatt under hela den tiden du hyr lägenheten (12 kap 15 § JB).

Störningar som uppkommer i form av buller och borrning kan omfattas av regeln i 12 kap 16 §. Där framgår att hinder och men att nyttja sin lägenhet så som avsett kan, om det sker utan ditt som hyresgäst orsakande, leda till att hyran ska sättas ned. Om bullret anses vara så pass störande att du inte kan använda lägenheten kan du alltså få rätt till en skälig ersättning för det (12 kap 11 § JB).

Sammanfattningsvis

Du som hyresgäst har rätt till en nedsättning av hyran för den tid då lägenheten anses bristfällig (12 kap 11 § JB). För att få ta det av det krävs att du begär det av din hyresvärd.

Vad du kan göra

Jag rekommenderar dig att först och främst prata med din hyresvärd och se hur denna föreslår att ni ska lösa problemet. I andra hand kan du kontakta hyresgästföreningen som kan hjälpa dig att få hyran sänkt eller titta på andra lösningar om hyresvärden själv inte har erbjudit någon sådan. I sista hand kan du vända dig till Hyresnämnden, de kan besluta om åtgärdsföreläggande, alltså en viss dag till vilken hyresvärden måste lösa bullerproblemet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93123)