Kan jag få fängelse eller andra påföljder om jag godkänner ett strafföreläggande?

2021-08-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag blev tagen på väg in på en festival med 2g mdma och 2G hasch och fick även lämna kissprov, jag har rökt thc i ett par års tid men är förstagångsförbytare, erkände mina brott samt var super lugn, trevlig och visade tydligt att jag tyckte att det var super pinsamt att ens bli påkommen. Jag gick även med på strafföreläggande. Poliserna sa att jag skulle få hem papper med bötesbelopp och att jag var misstänkt för två fall av ringa narkotikabrott, så det jag undrar nu är, kan dom drömma mig till fängelse när dom sagt att jag kommer få böter? Samt vad blir mina påföljder av detta? Razzia? Fler kissprov? Jag har inte heller något körkort och undrar hur det kommer att påverka.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strafföreläggande är istället för rättegång

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal i domstol. Strafföreläggandet innebär att den misstänkte föreläggs att betala ett bötesbelopp efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda. Den misstänkte ska därefter godkänna detta belopp omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. (Se 48 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB)). Om den misstänkte inte godkänner föreläggandet, får brottet tas upp på nytt. (48 kap. 3 § RB). Ett strafföreläggande innebär därför att det inte blir någon rättegång.

Strafföreläggande kan enbart utfärdas för bötesbrott

En förutsättning för att kunna utfärda ett strafföreläggande är därför att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande får enbart utfärdas för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom (48 kap. 4 § RB). Ringa narkotikabrott har ett straffvärde om böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). I regel utdöms enbart böter, vilket innebär att åklagaren har möjlighet att utfärda ett strafföreläggande. Du behöver alltså inte vara rädd för att du ska få fängelse, dels för att det redan verkar vara utfärdat ett föreläggande men också för att ringa narkotikabrott sällan föranleder fängelsestraff. Böter kommer alltså bli din påföljd. Så länge du håller dig drogfri eller från andra olagligheter så att polisen inte får anledning att anta att ett brott har begåtts, så behöver du inte oroa dig för razzia eller kissprov.

Din möjlighet att få körkort inom de närmsta fem åren kan påverkas

För att få ett körkort måste det bland annat finnas ett giltigt körkortstillstånd (3 kap. 1 § Körkortslagen). För att få körkortstillstånd ska man med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kunna anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. (3 kap. 2 § Körkortslagen). För denna bedömning kontrollerar Transportstyrelsen olika register för de senaste fem åren samt gör en bedömning av om den som ansöker är pålitlig i nykterhetshänseende. I bedömningen tar de bland annat hänsyn till om man har gjort sig skyldig till narkotikabrott. Om man inte är lämplig så får man avslag på ansökan och kan därmed inte få ett körkort. Din möjlighet till körkort kan (men behöver inte) därför vara mer begränsad inom den närmsta fem åren.

Sammanfattningsvis är böter den påföljden du kommer få i enlighet med strafföreläggandet. Du behöver inte vara orolig för några andra påföljder eller åtgärder så länge du avhåller dig från brottslighet. Möjligheten att ta körkort kan påverkas av att du blivit dömd för ringa narkotikabrott, i och med att det kan påverka din lämplighet och pålitlighet i nykterhetshänseende.

Hoppas det var svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,
Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96506)