Kan jag få ersättning för bullerskador?

Hej!

Jag driver en restaurang och har förlorat många kunder pga byggarbete utanför restaurangen.

Det är så högt ljud att man knappt kan vara inne i restaurangen.

Har förlorat mycket pengar.

Vad har jag rätt till?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel kan ekonomiska skador inte ersättas, om de inte har orsakats genom brott (2 kap. 2 § skadeståndslagen). Det finns dock andra skadeståndsregler som kan ge rätt till ersättning, exempelvis i miljöbalken (MB).

I MB stadgas att skadestånd ska betalas för skador som verksamhet orsakar i sin omgivning (32 kap. 1 § första stycket MB). Rena förmögenhetsskador ska dock bara ersättas om skadan är av någon betydelse. Det är dock inte helt tydligt vad som menas med "någon betydelse" (jfr. NJA 2000 s. 737).

Skador på grund av buller är en typ av skador som omfattas av MB (32 kap. 3 § MB). Ifall den ekonomiska skadan är av betydelse är det alltså möjligt att söka skadestånd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000