Kan jag få en betalningsanmärkning om jag bestrider ett krav?

FRÅGA
Hej, Jag har fått en faktura på en tjänst jag inte minns att jag beställt (~350kr) och aldrig nyttjat. Beställningen ska ha utförts via internetformulär och utan större identitetskontroll. Leverantören har dock mitt telefonnummer, vilket inte finns publikt lätt tillgängligt, vilket gör mig osäker på om jag kan ha via misstag gjort en beställning. Deras första mail till mig var mycket intetsägande angående att en beställning gjorts, hade det tex stått "Tack för din beställning" hade jag kunnat reagera inom 14 dagars ångerrätten oavsett alla andra faktorer. Jag misstänker att detta är detta medvetet är en strategi från leverantören, då det finns ärenden som behandlats hos ARN gällande detta företag.Oavsett så får jag nu krav från leverantören. Jag har skickat bestridan och de har skickat påminnelse. Jag har pratat med konsumenthjälp och dessa gav mig informationen att om jag bestrider ärendet, i alla steg, så kan jag inte få betalningsanmärkning - oavsett var ärendet tar vägen (tingsrätten). Stämmer detta?Om ärendet går till tingsrätten och leverantören anställer en toppjurist med ett brutalt arvode, om jag skulle förlora, får jag betala deras rättegångskostnader?Stort tack!Matte
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du veta huruvida du kan få en betalningsanmärkning och vem som står för motpartens rättegångskostnader vid en förlust i domstol. Detta kommer att redogöras för var för sig enligt nedan.

Om du bestrider får du inte en betalningsanmärkning

Det är riktigt som du skriver i din fråga, att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider ett krav. Om Kronofogdemyndigheten sänder ut ett betalningsföreläggande och du bestrider det kan motparten däremot välja att stämma dig till domstol för att få betalt.

Om domstolen skulle döma till din nackdel, dvs att du faktiskt är skyldig att betala det yrkade beloppet, kan din motpart vända sig till Kronofogden och begära att du ska betala. Betalar du inte då kan du få en betalningsanmärkning.

Vid förenklade tvistemål är möjligheten att få betalt för rättegångskostnader begränsad

Om målet drivs till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar.

De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall rör det sig om en så liten summa att det kommer att hanteras som ett förenklat tvistemål.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms.
- Ansökningsavgift för stämning
- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.
- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.
- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat eller jurist och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)