Kan jag få brottsskadeersättning även om jag ansöker för sent?

Hur ska jag kunna få ut ett skadestånd av gärningsman, då gärningsman redan har skuld hos kronofogden och det inte finns utmätningsbara medel. Jag kan inte få ersättning från brottsoffermämnden då det är ett skadestånd för en misshandel 2014.

Vad gör jag som brottsoffer? Har redan väntat i 4 år...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att du, när du säger att misshandeln ägde rum 2014, att domen för misshandeln vann laga kraft 2014.

Dina möjligheter att få ut pengar är tyvärr små

Du har såsom jag förstår dig av en domstol blivit tilldömd en viss summa i skadestånd, eftersom du blivit misshandlad av en person. Du har gått till Kronofogdemyndigheten och begärt att de skall driva in skulden. Det har nu framkommit att personen ifråga inte har några tillgångar att betala skulden med.

I sådana här fall är det som huvudregel möjligt att få något som kallas brottsskadeersättning, som betalas ut av staten till brottsoffer. Sådan ersättning regleras i brottsskadelagen.

Olyckligtvis är det, precis som du säger, ett krav för att få ersättning att man ansökt om ersättningen inom tre år från det att domen på skadeståndet vann laga kraft (15 § brottsskadelagen). Det här innebär att du förmodligen förlorat din rätt till brottsskadeersättning, eftersom du väntat för länge med att anöka.

En ansökan som kommit in för sent, får dock enligt samma pragraf prövas, om det finns synnerliga skäl (15 § andra stycket brottsskadelagen). Synnerligen skäl är ett mycket högt ställt krav. Om det inte finns något i ditt fall som är särskilt ömmande eller på annat sätt särskilt ursäktande som du inte berättat om i din fråga, så bedömer jag att dina chanser att få igenom en ansökan om brottskadeersättning på grund av synnerliga skäl i princip är obefintliga.

Detta innebär tyvärr att du helt enkelt får hoppas på att den som är skyldig dig pengar så småningom blir betalningsduglig. Någon annan juridisk handlingsväg som kan hjälpa dig ur situation existerar såvitt jag kan bedöma inte.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo