FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/12/2020

Kan jag få böter om jag går på höger sida?

Om man, som gående på en gemensam gång- och cykelbana bryter mot förordning och går på höger- istället för vänstersidan, kan man bli bötfälld?

Har det hänt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om trafik och gående på väg finns i trafikförordningen.

Kan jag få böter om jag går på höger sida?

Gående som använder en gemensam cykel- och gångbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen (7 kap. 1 § 3 st. trafikförordningen). Det innebär att om gående och cyklister delar väg så ska de gående hålla till vänster. Detta gäller så länge som banan inte är uppdelad i anvisningar om separerad cykelbana och gångbana, till exempel genom markeringar på marken. Finns det anvisningar ska dessa följas.

Texten i paragrafen uttrycker alltså att du ska gå på vänster sida om det är möjligt. Det finns således inget förbud mot att promenera på högra sidan av gångbanan, utan du kan gå på högra sidan om du behöver. Det finns inte heller någon sanktion kopplad till att gå på höger sida på gångbanan. På så sätt kan du inte bötfällas för att du som gångtrafikant bryter mot paragrafen.

Svaret på din fråga är alltså nej, du kan inte bli bötfälld för att du går på höger sida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo