FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/02/2021

Kan jag få bort en person som är felaktigt folkbokförd från min adress utan hjälp från den personen eller skatteverket?

Hej!

En person har felaktigt folkbokfört sig på min adress och jag vill få bort denne.

Jag är medveten om att skatteverket sköter detta då personen inte går att få tag på.

Min fråga är om det finns något att göra när skatteverket vägrar att göra något?

Jag har gjort en felanmälan för över sex månader sen och varit i kontakt med handläggare på skatteverket angående detta.

Svaret blev att det tar minst ett år innan en handläggare ens tittar på ärendet men mer realistiskt så handlar det om många år innan dem gör något alls, problemet var välkänt men ignoreras.

Kan jag få bort denna person från min adress utan hjälp från vederbörande eller skatteverket?

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av folkbokföringslagen.

Folkbokföring

Det är Skatteverket som fattar beslut i folkbokföringsärenden (34 § folkbokföringslagen). Man ska vara folkbokförd på den fastighet och i den kommun där man är bosatt (6 § första stycket folkbokföringslagen). Med bosatt menar man den fastighet där man i regel tillbringar sin dygnsvila, alltså där man vanligtvis sover (7 § första stycket folkbokföringslagen). Om man är folkbokförd på någon annan adress än där man är bosatt, är man felaktigt folkbokförd.

Anmälan till Skatteverket

När någon är felaktigt folkbokförd på ens adress ska man anmäla detta till Skatteverket, precis som du gjort. När Skatteverket fått in anmälan och utrett ärendet kommer Skatteverket att be personen att folkbokföra sig på rätt adress. Om Skatteverket inte kan komma fram till var personen faktiskt bor eller inte får tag på personen, kommer Skatteverket att ändra folkbokföringen till "utan känd hemvist". Det innebär att du blir av med personen som felaktigt folkbokfört sig på din adress.

Jag beklagar verkligen att det dragit ut på tiden och att du ännu inte fått hjälp med ditt ärende hos Skatteverket.

Folkbokföringsbrott

Från och med den 1 juli 2018 så är det ett brott att vara folkbokförd på en adress där man inte är bosatt (42 § första stycket folkbokföringslagen). Den som lämnar uppgifter som inte stämmer eller inte anmäler när man flyttat kan dömas till böter eller fängelse. Det krävs dock att detta ska ha inneburit fara i bevishänseende. Det innebär att det måste finnas en verklig fara för att ens agerande eller underlåtenhet gör att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Det finns alltså en möjlighet för personen som felaktigt folkbokfört sig på din adress kan bli dömd för folkbokföringsbrott.

Svar på din fråga

Dessvärre är det endast personen själv eller Skatteverket som kan ändra personens folkbokföringsadress. Det är tyvärr inget som du själv kan göra åt någon annan.

Vad du kan göra nu

Min rekommendation till dig är dock att kontakta handläggaren på Skatteverket igen. Kanske kan de skynda på ärendet. Om du ännu inte gjort det, kan du försöka få tag på personen som är felaktigt folkbokförd på din adress. Kanske är det ett misstag, och i så fall kommer ju personen bara bli glad att du uppmärksammat honom eller henne på det. Det kan ju även vara värt att nämna för personen att det är ett brott att vara folkbokförd på en adress som man inte är bosatt på.

Jag önskar att det hade funnits ett bättre svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?