Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?

2020-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA
hej,vi är en barnfamilj på 2 vuxna och 6 barn...vi har haft hyres skulder tidigare och det ledde till att vi nästan blev vräkta..men vi fick en till chans och fick bo kvar men istället fick vi månadsvis kontrakt på 1 år..precis innan det fyllde 1 år så blev den ekonomiska sitsen värre och vi halkade efter med 2 obetalda hyror! nu säger min hyresvärd att vi måste lämna bostaden..antingen säger jag upp kontraktet själv (då har vi 3 mån uppsägning) eller så vräker dom oss! och då har vi 3 veckor att lämna bostaden! men idag fick jag brev från kronofogden där det står att om jag betalar in hela skulden inom 3 veckor så har jag rätt att vinna tillbaka min hyresrätt! min fråga är..om jag betalar in hela skulden inom 3 veckor,betyder det då att jag får bo kvar med min familj? eller måste vi ändå lämna lägenheten? snälla HJÄLP!!! vad ska vi göra???? DET ÄR BRÅTTOM!!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en hyresgäst sägs upp på grund av uteblivna hyresinbetalningar, finns det en möjlighet för hyresgästen att "vinna tillbaka" hyresrätten om hyresskulden betalas in inom 3 veckor från det att man fått information om att man kan få tillbaka hyresrätten på det sättet och hyresvärden har informerat socialnämnden om uppsägningen (12 kap. 44 § jordabalken). När båda omständigheter är uppfyllda, börjar denna tidsfrist på 3 veckor att löpa.

Hyresskulden ska då betalas antingen på vanligt sätt eller genom att beloppet deponeras hos Länsstyrelsen (se 12 kap. 20 § andra stycket och tredje stycket samt 21 § jordabalken). Det är dock bra att inte betala skulden kontant, eftersom det inte skulle finnas bevis för att man faktiskt har betalat summan i det läget.

Detta förutsätter dock att anledningen till att ni vräks är för att ni inte betalat hyran i tid! Om det däremot är så att hyresvärden inte tänker medge någon förlängning av ert avtal, som verkar löpa ett år i taget, på grund av upprepade sena betalningar av hyran, finns det ingen regel som ger er rätt att ändå få ett förlängt avtal igen (12 kap. 46 § andra punkten jordabalken). Men i det fallet har ni rätt att få saken prövad av hyresnämnden (12 kap. 49 § jordabalken).

Sammanfattning
Det stämmer att man kan vinna tillbaka sin hyresrätt om skulden betalas in inom 3 veckor från det att tidsfristen börjar löpa. Har man dock gjort flera sena inbetalningar av hyran, och ens hyresavtal löper ut, kan hyresvärden också vägra förlängning av avtalet på den grunden att man upprepade gånger betalat hyran för sent.

Jag uppfattar det som att ert hyresavtal löper på 1 år i taget, och att det börjar gå mot sitt slut. Det innebär att det inte finns en garanti att ni kommer få bo kvar även om ni betalar in hela hyresskulden på 3 veckor eftersom hyresvärden kan säga nej till en förlängning. Däremot har ni en rätt att vända er till hyresnämnden i det senare fallet. Hyresnämnden gör då en intresseavvägning och tar beslut i frågan, och detta är gratis.

Jag rekommenderar därför att ni inte säger upp er, betalar hela hyresskulden inom 3 veckor, och eventuellt prövar era chanser hos hyresnämnden om hyresvärden vägrar ge er förlängning. På det sättet kanske det finns en möjlighet att få bo kvar ändå, till skillnad från om ni inte betalar er hyresskuld.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1957)
2021-05-11 Blir en hyresgäst ersättningsskyldig för spricka i toalettstolen som har uppstått pga. ålder?
2021-05-11 Kan hyresrätten bli uppsagd utan anledning?
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt

Alla besvarade frågor (92198)