Kan jag erhålla skadestånd från kommunen för att den placerat en skylt för lågt och jag skadats av detta?

Hej,

Jag lutade min cykel mot en vägmärkesstolpe på kommunens väg för att låsa den. När jag reste mig upp slog jag i huvudet i underkant på vägmärket, varvid blodvite och smärta uppstod. Strax efteråt fick jag en bula,och smärtan höll i sig i ca 5 dagar. Bör jag begära ersättning för sveda och värk av kommunen?

Enligt "Vägars och gators utformning", VGU, ska vägmärken monteras så att underkant sitter lägst 2,1 meter över gångbana. Detta vägmärke satt på en trottoar, men underkant var bara ca 1,6 meter över trottoaren.

Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt ansvarssubjekt


Det första du behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om Västerås kommun är ansvarig tar du kontakt med kommunen.

Skadeståndsansvar

I ditt fall har du råkat ut för en personskada utan att något kontraktsförhållande föreligger, vilket gör att skadeståndslagen och dess 2 kap. 1 § blir tillämplig. För att du ska kunna erhålla skadestånd av ansvarig för marken krävs enligt paragrafen att denne varit vårdslös.

Att bedöma huruvida kommunen varit vårdslös eller inte görs i enlighet med vissa riktlinjer. Domstolen ser till hur stor risken för skada är på platsen där det skedde, huruvida kommunen bort inse denna risk för skada, samt ser till kostnaderna för att ha kunnat förebygga skadan.

I ditt fall kan man argumentera för att kommunen agerat vårdslöst genom att inte placera denna skylt enligt gällande föreskrifter och därmed vållat skada. Kommunen har ett ansvar att göra detta just för att passerande personer inte ska komma till skada. En normalt aktsam person skulle förmodligen kunna göra samma misstag som du gjorde.

Sammanfattning och rekommendation

Kommunen ska sammanfattningsvis ha agerat vårdslöst. Anses kommunen vårdslös kan du få ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust, samt för eventuell sveda och värk. Det bästa för dig är att först vända dig till ditt försäkringsbolag om du har t.ex. en olycksfallsförsäkring, för att höra vilka möjligheter du har att få ersättning från denna eller vilka krav du kan rikta mot Västerås kommun/ ansvarige för marken. Du skulle även kunna stämma in kommunen i tingsrätten. Det är dock inte möjligt att med säkerhet anföra, att du skulle tilldelas ersättning, eftersom domstolen skulle kunna anföra att du bort varit aktsam vid skylten eftersom den var så låg. Eftersom du böjde dig under skylten borde du nämligen varit aktsam när du rätade på dig, må så vara att den var lägre än föreskrivet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000