Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?

2019-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag blev efter en tids slarv med min enskilda firma försatt i konkurs av Skatteverket för en obetald skatteskuld på ca 60.000.Har varit hos konkursförvaltaren, och nu ska jag lämna ifrån mig min bokföring.Jag har bedrivit min enskilda firma från 2013-2019, och i min egen förvåning inte bokfört riktigt under något av dessa år nu efter jag gjort efterforskningar vad detta innebär.Jag har använt mig av kontantmetoden för fakturering (dvs att man eg ska skriva ner datumet när fakturan inkommer), och använt mig av förenklat årsbokslut varje år.I mina kvartalsenliga momsredovisningar så har jag redovisat min skattepliktiga inkomst (alla bankgiroinbetalningar som jag fått in under den tremånadersperioden), och redovisat moms jag dragit av.Jag har alla fakturor som jag nånsin ställt ut, och sparat alla kvitton på saker som jag dragit av moms för.Men, har pga ekonomisk okunnighet aldrig bokfört (med grundbok/huvudbok) under denna tid.Om man googlar på liknande historier så rör det sig ofta om grovt bokföringsbrott oavsett oaktsamhet eller om man har uppsåt.Kan man bli dömd till fängelse för detta utan uppsåt till brott/av oaktsamhet, eller kan straffskalan lindras pga att företagets omsättning är företrädesvis låg (det bästa året omsatte firman ca 240.000), uppsåt saknas och likaså systematiska transaktioner på stora belopp? Jag tar händelserna i förväg men räknar kallt att ekobrottsmyndigheten tar tag i detta pga att bokföring saknas.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bokföringsbrott hittar du i brottsbalken 11 kap. 5 §. I bestämmelsens andra stycke hittar du vad som gäller kring grovt bokföringsbrott.


Bestämmelsen stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin bokföringsskyldighet kan dömas för brottet. För ansvar krävs vidare att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten (hur det nu sker) också leder till att rörelsens ekonomiska resultat inte kan fastställas med ledning av bokföringen. Straffskalan för brottet sträcker sig mellan fängelse i fjorton dagar och två år. Bedöms brottet däremot som ringa kan den skyldige däremot dömas till böter.


Vad gäller grovt bokföringsbrott så anges i bestämmelsen att särskild betydelse ska fästas vid om åsidosättandet av bokföringsplikten avsett "mycket betydande belopp", om "gärningsmannen använt falsk handling" eller "om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art." Straffskalan får brottet sträcker sig mellan fängelse i sex månader och sex år.Att du under flera år ägnat dig åt bristfällig bokföring kan peka på att agerandet bedöms som mer eller mindre "systematiskt". Det behöver nämligen inte vara organiserat för att bedömas som systematiskt. Å andra sidan har det, som du påpekar, inte varit tal om några i sammanhanget stora belopp. Dessutom verkar det inte av din text att döma finnas några omständigheter som pekar på att agerandet i övrigt är av farlig art och därigenom förtjänar kvalificeras som grovt.


Det är alltså svårt för mig att förutspå hur ett eventuellt åtal kommer se ut. Ett åtal för bokföringsbrott verkar ju sannolikt, men om brottet kommer kvalificeras som grovt eller inte är svårt att på förhand avgöra. Enligt min bedömning finns det inte tillräckligt med omständigheter för att motivera ett åtal för grovt bokföringsbrott.Jag hoppas att du är nöjd med svaret!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2269)
2020-01-17 Får man förbjuda snattare från att gå in i affärer?
2020-01-16 Anmäla gammalt brott
2020-01-11 Anmäla ett preskriberat brott
2020-01-07 Var finns brottsstatistik?

Alla besvarade frågor (76362)