Kan jag dömas för förtal?

FRÅGA
Hej. Kan min man sätta dit mig för förtal för att jag prat av mig till vänner o sökt hjälp till hos hos han anhöriga. Han har fått diagnos sexmissbrukare o där ingår mytoman. Han säger att jag ljuger och ska sätta dit mig för förtal mm fast att jag har alla bevis!?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).

För att du ska kunna dömas till förtal krävs att du utpekat din man som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämna någon uppgift som är ägnad att utsätta din make för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Att du berättat för dina vänner och din mans anhöriga att din man har fått diagnosen sexmissbrukare samt mytoman bör uppfylla detta. Det har här ingen betydelse om uppgiften är sann eller inte. Det räcker med att det finns en risk för att din man skulle kunna komma att utsättas för andras missaktning. Dock krävs det att du berättat detta för att andra ska missakta din man.

Om det annars med hänsyn till omständigheten varit försvarligt för dig att berätta detta ska du inte dömas för förtal, då uppgiften är sann (BrB 5 kap. 1 § andra stycket).

Om det är försvarligt eller inte beror på omständigheterna i just ditt fall, varför jag inte kan ge ett exakt svar endast baserat på den information jag fått. Vad som beaktas här är t.ex. att det rör sig om ganska allvarliga påståenden, till vem och i vilket syfte du berättat detta.

Sammanfattning

Eftersom du lämnat sådan uppgift till andra kan det röra sig om förtal om du berättat detta för att andra ska missakta din man. Om det är så att du berättat för att andra för att de ska missakta din man så kan du ändå gå fri från ansvar om det vore försvarligt av dig att lämna dessa uppgifter.

Jag hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (950)
2020-05-29 Bekant hotar att anmäla för förtal, vad ska man göra?
2020-05-29 Förtal från tidigare chef
2020-05-29 Förtal då en mamma talar illa och svartmålar inför släkten
2020-05-26 Fråga om förtal

Alla besvarade frågor (80615)