Kan jag byta personuppgifter?

2020-08-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag har varit utsat för ekonomisk bedrägerig kann jag byta person nummer och namn
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst vill jag beklaga att du har blivit utsatt för bedrägeri. Jag kommer här nedan att dela upp din fråga genom att först besvara möjligheten att byta namn och därefter möjligheten att byta personnummer.

Kan jag byta namn?

Vad gäller för- och efternamn kan du ansöka om att ändra till ett annat hos Skatteverket. Du kan ändra för- och efternamn flera gånger om, och det kräver i regel ingen särskilt anledning för ändringen. Värt att nämna är att för vissa namnansökningar tillkommer en avgift, medan andra är avgiftsfria.

Kan jag byta personnummer?

Även byte av personnummer hanteras av Skatteverket. Byte av personnummer är däremot inte lika enkelt som byte av namn, och kan enbart tillåtas under vissa omständigheter. Byte av personnummer kan enbart tillåtas om de befintliga inte överensstämmer med din födelsetid, kön eller vid byte av könstillhörighet.

I vissa fall, kan man däremot tilldelas fingerade personuppgifter av Polismyndigheten. Fingerade personuppgifter har till syfte att i vissa speciella situationer bereda förföljda och hotade personer skydd genom att ge dem rätt att använda sig av andra uppgifter om sig själva än de verkliga. Att man, i ditt fall har blivit utsatt för ekonomisk bedrägeri, kan sällan anses vara av sådan allvarlig art att fingerade personuppgifter skulle tilldelas.

Sammanfattningsvis kan du ansöka om att ändra ditt namn hos skatteverket, du bör vara medveten om att det kan tillkomma ansökningsavgifter. Vad gäller personnummer finns det krav på särskilda förutsättningar som inte kan appliceras i ditt fall.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen ,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1256)
2021-02-24 Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?
2021-02-22 När gallras uppgifter i belastningsregistret?
2021-02-21 Utbetalad pension efter dödsfall
2021-02-18 Hur kan jag få ut en dom om jag saknar målnummer?

Alla besvarade frågor (89618)