Kan jag byta mitt målsägandebiträde?

2021-04-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Är målsägarbiträde och advokat samma sak? Utöver det, kan jag byta sådan person om jag känner att han/hon är inkompetent och hur gör jag det i så fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte besvara din fråga genom att först gå igenom begreppet målsägandebiträde och därefter avslutar jag med att gå igenom under vilka villkor man kan få igenom ett byte av biträde.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde kan man bli tilldelad när man blivit utsatt för vissa brott. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intresse i målet och lämna stöd och hjälp enligt 3§ Lagen om målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är ofta en advokat men kan också vara en biträdande jurist som arbetar vid en advokatbyrå, se 4§ i Lagen om målsägandebiträde.

Byte av målsägandebiträde

Du kan begära att få byta målsägandebiträde men det krävs särskilda skäl för att rätten ska bevilja en sådan begäran, se 4§ 3st i Lagen om målsägandebiträde. Särskilda skäl förutsätter i princip att det föreligger omständigheter som försvårar målsägandebiträdets uppdrag att tillvarata dina intressen i rätten. Det är inte helt lätt att byta målsägandebiträde men om du anser att ditt nuvarande målsägandebiträde inte kan tillvarata dina intressen på bästa sätt och det i sin tur eventuellt leder till samarbetssvårigheter och liknande kan det finnas möjlighet att byta.

Jag rekommenderar dig att vända dig till en annan advokat/advokatbyrå som kan tänka sig ta över och då också hjälpa dig att försöka få igenom ett byte.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Joanna Guardado
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2605)
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?

Alla besvarade frågor (92257)