Kan jag byta lås på mitt hus om min fd man mot min vilja bor kvar där?

Vad kan hända om jag byter lås i mitt hus? Jag äger huset och är skild sedan september 2016 men min fd man vägrar flytta ut.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att huset är ditt (i förståelsen att din fd man inte äger en andel i huset) och att ert äktenskap är upplöst så ser jag inget direkt problem med att byta lås.


Med makars giftorätt brukar man säga medföljer en sorts vårdplikt gentemot den andre maken. Vad denna vårdplikt mer precist innebär är inte definierat i lagtext, och det är nog inte heller tanken från lagstiftaren. Det är dock troligtvis ett rimligt antagande att vårdplikten innebär att man inte kan kasta ut sin make på gatan hur som helst. Eftersom ni inte är gifta längre borde denna aspekt hur som helst inte vara ett problem. Giftorätten finns inte längre och inte heller vårdplikten. Om din fd man skulle äga en andel av huset så skulle detta kunna utgöra ett problem eftersom man inte kan tvinga bort en fastighetsägare från dennes fastighet. Men om du äger hela fastigheten (som jag utgår ifrån att du gör) så finns det inte heller här ett problem vad gäller att byta lås eller vidta andra åtgärder för att förmå din fd man att flytta.

Som ägare av huset är det din rätt att förvalta det och bestämma om förändringar, precis som med all annan egendom. Det innebär att det är du som bestämmer vem du vill ha boendes där och att du kan byta lås och andra anordningar på huset bäst du vill.

(Detta är dock förutsatt att du inte har avtalat med din fd man om att hyra ett rum eller att han på något annat liknande sätt haft rätt att uppehålla sig på fastigheten. Jag utgår dock från att så inte är fallet)Handräckning hos kronofogdemyndigheten


Ett annat lämpligt sätt att bli av med din fd man, ifall du exempelvis inte förmår ta konflikten med denne, är att ansöka hos kronofogden om handräckning, se lagen om betalningsföreläggande och handräckning 3 §. Detta sker genom att kronofogden meddelar din före fd man om kravet du ställt och inväntar dennes invändning mot nämnda krav. Om denne inte invänder så kommer kronofogden att meddela ett utslag om att din ansökan beviljas. Detta utslag kan sedan verkställas hos kronofogden, vilket innebär att mannen avhyses från din fastighet. Denna verkställighet kommer med en mindre avgift, men denna försöks i första hand tas ut av den svarande (i ditt fall din fd man). Kan inte han betala så kommer fakturan att landa hos dig.
Om din fd man invänder mot din handräckningsansökan så skickas ärendet vidare till domstol.


Du kan läsa mer om detta och hitta olika ansökningsblanketter på kronofogdens hemsida.


Brottsligt handlande


Jag förstår din situation som att anledningen till att du vill byta lås är för att din fd man har en nyckel till de befintliga låsen i huset och du vill kunna stänga honom ute och på det sättet förmå honom att flytta.

En sista möjlighet som du kan överväga är då att kontakta polisen och göra en brottsanmälan om olovligt förfogande (brottsbalken 10 kap. 4 §). Detta eftersom äganderätten till nyckeln tillfaller husets ägare (dig) och din fd mans innehav av nyckeln berövar dig din rätt till huset. Det är i varje fall att, i juridisk mening, se som en sorts besittningsrubbning.

För att vinna framgång med detta krävs dock att du markerat för din fd man att du inte vill att denne bor kvar hos dig och att du vill ha tillbaka nyckeln. Att passivt låta honom ha kvar nyckeln utan att någonsin påtala eller motsätta sig det är således ingen bra idé, eftersom en talan om brott förutsätter att den anklagade är medveten om att det den gör är fel/oönskvärt av dig.I många fall löses dessa situationer genom en icke-juridisk lösning. Det lättaste sättet är ofta att inte blanda in myndigheter och statens våldsmonopol, utan snarare bara använda dem som en sista utväg eller ett påtryckningsmedel för ett krav. Framför allt i barnfamiljer borde det inte vara ovanligt att inblandning av polis eller kronofogde enbart försämrar relationen mellan föräldrarna och att detta i slutändan drabbar barnen mest. Jag vet inte om ni har barn ihop så dessa förebråelser kan också ha varit förgäves, men det kan ändå vara viktigt att påpeka.

Min rekommendation är alltså att du i första hand ställer kravet direkt mot din fd man och informerar om dina alternativa tillvägagångssätt redovisade ovan. Många gånger fungerar "hot" om att gå till kronofogden eller polisen som ett bra påtryckningsmedel.


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga, och lycka till!
Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”