Kan jag bortse från en konkurrensklausul i mitt tidigare anställningsavtal?

Hej

Jag har sedan två månader avslutat en anställning och jag ska nu påbörja en ny anställning på ett nytt bolag inom mitt yrke. Kan jag starta en konkurrerande verksamhet om jag skulle sluta på den nya anställning efter 3 månader gentemot mitt gamla arbetsgivare? Från tidigare anställning har jag ett påskrivet sekretessavtal där det framgår att jag inte får ta företagets kunder osv.

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det är vanligt att företag gentemot sina anställda i anställningsavtalen har en klausul som fastställer att den som avslutat sin anställning hos företaget inom en viss tidsperiod efter avslutad anställning inte får ta över företagets kunder och bedriva konkurrerande verksamhet. Står detta i ditt tidigare anställningsavtal – som du genom ditt handlande eller underskrift har visat att du har godkänt – gäller klausulen. Ofta står även att om du bryter mot klausulen är du skyldig att betala ett vitesbelopp till företaget.

I regel är dessa klausuler helt i sin ordning och arbetsgivare ser till att de upprättas i enlighet med vad som är brukligt inom branschen. Skulle det vara så i ditt fall att klausulen är oproportionerligt begränsande för dig d.v.s. du kommer få de mycket svårt att försörja dig om du inte bryter mot klausulen – kan den jämkas med stöd av 38 § eller 36 § avtalslagen.

I målet AD 2010 nr 53 förklarades en liknande klausul som den du beskriver sakna verkan mot en tidigare anställd med stöd av 38 § avtalslagen. Personen som avslutat sin anställning hade arbetat med försäljning av finansiella tjänster. Domstolen tog hänsyn till att det var vanligt inom branschen att kunderna anlitade flera rådgivare och att det därför inte skulle spela så stor roll om den tidigare anställda delade kunder med arbetsgivaren. Hänsyn togs också till att arbetstagaren inte på något sett kompenserats för den börda klausulen innebar, att klausulen gällde för 5 år vilket var mycket längre än det vanliga, att bolaget hade jättemånga kunder och att det var väldigt svårt för arbetstagaren att veta om denne faktiskt "snott" en kund och att kundkretsen för denna sorters tjänster var begränsad.

Läs vad som står i ditt avtal. Är bestämmelsen otydlig – försöka ta reda på vad som är vanligt inom din bransch och börja inte bedriva konkurrerande verksamhet utan att det verkligen står klart att klausulen i ditt avtal kan bortses från.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”