Kan jag bli uppsagd via en turordningslista som bestämdes med facket när jag inte är fackligt ansluten?

FRÅGA
Hej Är uppsagd pga arbetsbrist.Är nummer tre som blev anställd.Varit i företaget snart 25 år.Vi är nu två st som varit där nästan lika länge.Alla andra är anställda efter mej.Har frågat varför jag fått gå,men dom säger att det är arbets brist inget personligt.Dom har avtalsturlista med Handels.Vi är några som varit länge som är uppsagda.Och alla vi ,är inte fackligt anslutna.Kan man göra så här.Dom har inte gått efter kompetens.För alla kan lära sej sysslorna som är kvar.Kan man verkligen förhandla bort icke anslutna.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar att din fråga handlar om turordningslistan vid uppsägning av arbetsbrist och om arbetsgivaren kan avvika från den.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

När en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist så finns det några delar som är viktiga att beakta. Den första är hur turordningslistan ser ut (sist-in-först-ut-principen), hur stort företaget är och sedan om det finns ett kollektivavtal och om arbetsgivaren har kommit överens med facket om turordningslistan.

Hur fungerar turordningslistan? (22 § 4 st LAS)
Huvudregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist är att den som kom sist in i företaget är den som åker först ut, alltså den som senast blev anställd blir den första att bli uppsagd. Dock kan finns det undantag där man inte behöver beakta turordningslistan och avvika ifrån då den 22 § LAS är semidispositiv. Det betyder att det går avtala bort att lagrummet inte ska gälla för deras företag enligt 2 § 3 st LAS.

Första undantaget: företagets storlek (22 § 2 st LAS)
När det kommer till mindre företag som har mindre än tio anställda så får arbetsgivaren ta bort två personer ut ur turordningslistan och ha kvar dem i företaget även om de skulle bli uppsagda enligt turordningslistan.

Andra undantaget: facket och kollektivavtal (22 § 3 st LAS)
En arbetsgivare kan kontakta facket och avtala om en särreglerad turordningslista där de bestämmer vilka som ska bli uppsagda. Då när det kommer till att bestämma vilka som ska bli uppsagda så har arbetsgivaren och facket en vidsträckt handlingsfrihet och kan beakta en mängd olika omständigheter. Dock krävs det att avtalat uppfyller de formkrav för ett kollektivavtal och inte strider mot god sed på marknaden, att avtal inte diskriminerar någon eller urholkar lagen. Sedan också att avtalet inte fokuserar på en specifik grupp inom företaget.

I ditt fall
Som du säger är du inte fackligt ansluten till kollektivavtalet men det har ingen större betydelse. Då en arbetsgivare får tillämpa det kollektivavtal som bestäms med facket på arbetstagare som inte är fackligt anslutna om sysselsättningen är inom avtalet enligt 2 § 6 st LAS. Så det betyder att de kan göra så och du innefattar i turordningslistan även att du inte är fackligt ansluten om de uppfyller de krav som jag tog upp ovan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1707)
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist
2021-02-23 Kan man säga upp sig innan man påbörjat sin visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (89500)