Kan jag bli uppsagd på grund av vägran att lämna drogtest?

FRÅGA
Jag blev uppsagd pga att en kollega tyckte att jag luktade cannabis och det kan stämma, men att kollegan tyckte jag var påverkad och hade röda ögon kan inte stämma. Anledningen till varför det kan ha luktat cannabis beror på att jag använder CBD olja för min ptsd och CBD buds när jag har kört hård sparring på träningen, anledningen till varför jag inte kan ha haft röda ögon och varit påverkad är att inget av det innehåller thc.Några dagar efter skvallret tar chefen upp det och kräver ett urinprov, då frågar jag vad jag får när det visar negativt och vad kollegan som överdriver får för konsekvens? Svaret var ingenting och då sa jag nej till urinprovet. Jag hade jobbat där i fyra år men det senaste året har det blivit skvallerkärringarnas paradis och därför gråter jag inte över uppsägningen men jag kände mig kränkt, jag förlorar en fast anställning i dessa tider samt att jag förlorar tre månadslöner då uppsägningstiden egentligen är tre månader. Till min fråga: har jag ett fall? Jag tyckte det var konstigt att de inte tog tag i situationen på engång och istället väntade i någon dag, jag jobbade som vårdare och påverkad ska man inte vara och vi hade sluppit hela denna situation om de hade tagit tag i det på engång
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är din undran om det var rätt av din arbetsgivare att säga upp dig på grund av din vägran att lämna urinprov. För uppsägning krävs att det föreligger saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete (7 § första och andra stycket LAS). Frågan är då om din vägran att lämna urinprov utgör saklig grund för uppsägning.

I AD 2001 nr 3 uttalade Arbetsdomstolen att det kan överenskommas genom kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller i annan form om en rätt för arbetsgivare att genomföra drogtester. Detta innebär bl.a. att en arbetstagares vägran att underkasta sig provtagning i enlighet med det avtalade åtagandet kan utgöra ett avtalsbrott och saklig grund för uppsägning. I ditt fall innebär det att om det finns avtalat om en rätt för arbetsgivaren att begära drogtest och du vägrar, kan det utgöra saklig grund för uppsägning.

Av samma dom framkommer att även om någon uttrycklig överenskommelse inte träffats i saken, vare sig som kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal, kan arbetsgivaren ändå ha rätt att kräva att arbetstagaren underkastar sig drogtest som en följd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. En sådan rätt förutsätter att arbetsgivaren inte överskrider gränserna för sin arbetsledningsrätt genom att utöva den i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Vid bedömningen av om arbetsgivarens beslut om drogtest strider mot god sed har i praxis gjorts en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Intrånget i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose. Om det efter en sådan intresseavvägning kan konstateras att arbetstagaren varit skyldig att medverka i drogtestet kan hans vägran att drogtesta sig utgöra saklig grund för uppsägning.

I ditt fall kan din vägran utgöra saklig grund till uppsägning, framförallt om det finns avtalat om en rätt för arbetsgivaren att utföra drogtest. Om det inte finns avtalat om en rätt att utföra drogtest kan arbetsgivaren ändå ha rätt att begära sådana och vägran av dig kan utgöra saklig grund för uppsägning. Innan du sägs upp ska du förvarnas två veckor före uppsägningen och din fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och har möjlighet att begära överläggningar inom en vecka. Är du inte fackligt ansluten finns det ingen skyldighet att kontakta fackförbundet.

Min rekommendation är att du kontaktar facket om du är medlem. Är du inte medlem kan du anlita en jurist som går igenom vad som hänt och om det finns saklig grund för uppsägning. Utifrån det du berättat finns det sådant som talar för saklig grund. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1720)
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?

Alla besvarade frågor (89909)