Kan jag bli uppsagd på grund av förseningar?

Hej! Jag har en tillsvidareanställning. Har jobbat på företaget i snart 1år. I maj hade vi ett möte då de var glada att ha mig som anställd och fick då en tillsägelse ang sen återkomst. Nu när jag berättat att jag är gravid i 5e månaden så har min arbetsgivare skrivit ut en varning till mig med punkter som jag inte alls håller med om, även saker som hänt innan de valde att fastanställa mig. Det står även där om sena återkomster fast det vart flera månader sen sist och de valt att fastanställa mig efter det. Det är uppenbart att de plötsligt vill bli av med mig nu pga min graviditet och tidigare sjukskriven. Kan jag bli uppsagd? Pga skriftliga varningar? De är inte kollektivt anslutna. Vad säger LAS om sådana hot som jag upplever att varningen är när den inte ens enligt mig är befogad.? Det blir ju ord mot ord. Hur ska jag gå tillväga för att inte riskera en uppsägning?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare får inte säga upp dig på grund av din graviditet. Detta utgör diskriminering på grund av kön (2 kap., 1 § diskrimineringslagen).

Det är även otillåtet att missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet (16 § föräldraledighetslagen). Om detta inträffar får du rätt till skadestånd enligt diskrimineringslagen, alternativt föräldraledighetslagen.

Om din arbetsgivare vill säga upp dig måste uppsägningen vara sakligt grundad. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren (7 § lagen om anställningsskydd (LAS)). I ditt fall beror en eventuell uppsägning på personliga skäl. Det ställs ganska höga krav på att skälen är reelle och acceptabla. Föräldraledighet är aldrig ett acceptabelt skäl för en sakligt grundad uppsägning.

Förseningar är en icke-allvarlig misskötsel. Därför krävs det enligt rättspraxis tydliga skriftliga varningar från arbetsgivaren sida, samt att misskötsamheten fortsätter efter varningarna, innan förseningar kan anses vara tillräckligt allvarliga för att anställningsavtalet upphör. Om du kan undvika förseningar i framtiden är det med andra ord lugnt.

Din arbetsgivare har känt till det som hände innan du blev anställd i mer än två månader. Därför är det för sent för din arbetsgivare att grunda en uppsägning på dessa omständigheter. Detsamma gäller incidenten i maj; så du behöver inte oroa dig kring detta.

Enligt "tvåmånadersregeln" kan en uppsägning inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan arbetsgivaren underrätter dig om en uppsägning (7 §, sista st. LAS). En underrättelse ska lämnas två veckor innan arbetsgivaren vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl (30 § LAS). Syftet med tvåmånadersregeln är att du som arbetsgivare inte under en längre period ska behöva sväva i ovisshet. Som du skriver är det mycket obehagligt att vara osäker kring huruvida anställningen består. Om din arbetsgivare inte beaktar tvåmånadersregeln blir hen skyldig att betala ett ekonomiskt och ideellt skadestånd till dig (38 § LAS).

Om din arbetsgivare säger upp dig på en grund som inte räcker för saklig grund kan uppsägningen ogiltigförklaras (34 § LAS). Din arbetsgivare blir i så fall skyldig att betala skadestånd till dig (38 § LAS).

Du nämner även sjukdom. Jag vet inte om detta fortfarande är aktuellt för dig men du får en kort utredning kring sjukdom och anställningsskydd: Huvudregeln är att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning. Arbetstagarens arbetsförmåga måste bli så nedsatt att hen inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren förrän sjukdom kan vara saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för sjuka arbetstagare och arbetsgivaren måste försöka att omplacera en arbetstagare och anpassa arbetet så arbetstagaren kan utföra arbetsuppgifterna på trots av sjukdomen.

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”