Kan jag bli uppsagd på grund av ett misstag?

Hej

Jag jobbar på ett kemikalier företag 4 år jag har råkat och lagt ett prov i mitt omklädningsskåp och glömde bort kassera provet. Företaget vill säga upp och räknar felet avsked, jag skulle undra hur stor kan vara mitt fel, är det rätt ett mänsklig fel bedöms avsked. Jag tar ansvar för felet men avsked känns helt orättvis.

Mvh


Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Då jag inte vet all information om händelsen, eller eventuellt kollektivavtal och anställningsavtal så kommer jag att utgå ifrån att alla lagrum är tillämpbara och har inte avtalats bort via kollektivavtal.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp någon?
För att säga upp någon måste man ha ett skäl, den kan antingen vara uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. I detta fall verkar det eventuellt röra sig om personliga skäl.

Saklig grund:
För att en uppsägning ska var korrekt krävs det sakliga skäl för att säga upp någon (7 § LAS). Exempel på saklig grund kan vara samarbetssvårigheter, misskötsel eller dålig arbetsprestation. Fler exempel på saklig grund hittar du här.

Omplaceringsskyldighet
Innan en arbetsgivarare säger upp någon på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren först undersöka om hen kan omplacera istället för att säga upp personen (7 § st 2 LAS). Om arbetsgivaren inte uppfyller sin omplaceringsskyldighet kan uppsägningen vara ogiltigt och det kan eventuellt leda till skadestånd.

Varning från arbetsgivare
Innan en uppsägning sker måste arbetsgivaren ha gett personen en skriftlig varning om problemet för det får inte komma som en överraskning för arbetstagaren att denne blir uppsagd (30 § LAS).

Tvåmånadersregeln
Den regeln fungerar så att arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen enbart på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Varning till arbetstagare och kontakta fackförbundet
Innan en arbetsgivare får säga upp någon på grund av personliga skäl så måste hen informera arbetstagaren minst två veckor innan uppsägning. Arbetsgivaren måste informera arbetstagarens fackförening (om det finns en sådan, och arbetsplatsen är fackligt anslutet) med samma information.

Skriftligt
En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS)

Avsked
Om arbetstagaren blir avskedad så skiljer det sig från att bli uppsagd. Avsked är en mer ingripande och omedelbar åtgärd som bara får göras när det rör sig om att arbetsgivaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren via anställningsavtalet (18 § LAS). Exempel på skäl som kan tala för avsked är att man har stulit något från arbetsplatsen. Arbetstagaren måste ha varnat arbetsgivaren och får inte enbart grunda sig på händelser arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Vid ett avsked gäller ingen uppsägningstid.

I ditt fall:
Utifrån den informationen som du har gett mig verkar det som att du har blivit uppsagt eller eventuellt avskedad. Om arbetsgivaren uppfyller alla krav för en korrekt uppsägning så är det vara en giltig uppsägning. Då att inte följa ordningsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter kan anses vara misskötsel och det är ett giltigt skäl för uppsägning.

Att utgå ifrån informationen verkar det inte som att det föreligger tillräckliga skäl för att en giltig uppsägning ska ha ägt rum, då ett enstaka misstag bör inte anses som tillräckliga skäl. Dock om misstaget har upprepats ett flertal gånger kan det anses vara ett giltigt skäl. Det ska poängteras att jag inte besitter alla sak-omständigheter för att göra en korrekt bedömning och man får göra en bedömning i varje enskilda fall där olika faktorer väger olika mycket. Mitt förslag är att du kontaktar sin fackförening för hjälp och undersöka om allt har skett till på ett lagligt sätt och hur det eventuella kollektivavtalet är utformat. Finns det inget kollektivavtal eller förförening kan ni vända er till oss för att undersöka hur allt ligger till, här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,
Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000