Kan jag bli uppsagd om jag döms för misshandel?

FRÅGA
Hej! Det är så att jag jobbar som Låneförmedlare och jag har endast en prov-anställning vilket kommer leda till en fast-anställning om 3 månader. Och det är så att jag råkat ut för en incident och kan bli åtalad för misshandel. Tänkte fråga dig om hur det kan påverka mitt jobb. Kan jag få sparken? Vet att kollegorna på jobbet gillar mig och jag är ständigt bra och hjälper mina arbetskollegor.Ska nämligen bli handläggare inom snar framtid och då så kommer dom att kolla upp mitt brottsregister och vill lägga fram korten till min chef, D.v.s berätta om incidenten. Är inte en aggressiv person utan snarare en som ständigt är glad och inte vill en människa ont.Hade uppskattat ett svar! Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

En provanställning kan enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 6 § så kan en provanställning avslutas utan särskild anledning. Det räcker att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att anställningen inte kommer att fortsätta senast vid prövotidens utgång. En provanställning kan även avbrytas innan prövotiden är slut.Arbetsgivaren har vad som kallas "fri prövningsrätt" enligt LAS, och behöver till skillnad från uppsägning inte ange några skäl. Däremot får arbetsgivaren inte inom ramen för en provanställning diskriminera en arbetstagare och därför avsluta anställningen. Det kan dock vara svårt att bevisa att diskriminering skett, då inga skäl behöver anges.

Så om din arbetsgivare får reda på incidenten och anser att denne inte vill ha dig som anställd så kan personen avsluta din provanställning. Om du inte informerar om incidenten och blir dömd för misshandel och arbetsgivaren senare kräver in förnyat registerutdrag kan du beroende på om det är oförenligt med anställningen och arbetsuppgifterna att vara dömd för misshandel eller ej råka ut för besvär av det hela då.

Din tanke om att vara ärlig och lägga korten på bordet tycker jag låter sund, men rent strikt kan du "få sparken" i meningen att din provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning. De flesta arbetsgivare bedömer och värderar dock ev belastande uppgifter i registerutdrag, och det är sällan så att "om du är dömd för minsta lilla är du inte aktuell". Utan typ av arbete, ev lagreglering som finns angående om man får inneha anställningen om man är dömd för vissa brott, brottets karaktär ställt mot de ingående arbetsuppgifterna, hur det inträffae ligger i tiden samt även oftast den anställdes egen förklaring och inställning till det inträffade vägs in innan beslut. En dom för stöld får generellt större påverkan om du hanterar pengar inom arbetsuppgifterna än om du inte gör det.

Hur du ska göra måste du dock själv välja.

Hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?